16 ตุลาคม 2019

นิด้าโพล เผย ปชช. ชี้ค่าขึ้นทะเบียน "สุนัข-แมว" 450 บาท/ตัว ไม่เหมาะสม แนะฉีดวัคซีน-ทำหมันฟรีทั้งประเทศ

21 Oct 2018
อ่าน 188 ครั้ง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว แก้ไข หรือ ภาระ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2561 จากประชาชนจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,271 หน่วยตัวอย่าง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ท่านได้เลี้ยงสุนัข-แมวหรือไม่
อันดับ 1 เลี้ยงสุนัข-แมว ร้อยละ 53.27
อันดับ 2 ไม่ได้เลี้ยงสุนัข-แมว ร้อยละ 46.73


2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 51.69
เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เป็นเพียงการหารายได้ของรัฐมากกว่า ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาการทิ้งหรือกำจัดสุนัขและแมว เพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ

อันดับ 2 เห็นด้วย ร้อยละ 48.31
เพราะเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและจะได้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นสัดส่วน


3.ท่านคิดว่า ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว จำนวนเงิน 450 บาท/ตัว เหมาะสมหรือไม่

อันดับ 1 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 83.71
เพราะไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน เรียกเก็บเป็นจำนวนเงินที่แพงเกินไป และสำหรับคนที่มีสุนัข-แมวเป็นจำนวนมาก อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาลงทะเบียนได้ทั้งหมด และจะทำให้เกิดการนำสุนัข-แมว มาทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ

อันดับ 2 เหมาะสม ร้อยละ 16.21
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.08


4.ท่านคิดว่า ค่าใช้จ่ายในการฝ่าฝืนการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว จำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาท/ตัว เหมาะสมหรือไม่

อันดับ 1 ไม่เหมาะสม ร้อยละ 85.37
เพราะไม่ควรมีค่าปรับ เรียกเก็บแพงเกินไป ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์

อันดับ 2 เหมาะสม ร้อยละ 14.16
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.47


5.ท่านคิดว่า การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว จะช่วยแก้ไขปัญหาสุนัข-แมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยให้ลดลงได้มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้ "ดีขึ้น" ร้อยละ 35.48

อันดับ 2 ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้ "เท่าเดิม" ร้อยละ 35.41

อันดับ 3 ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้ "แย่ลง" ร้อยละ 28.09

ไม่ระบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.02


6.ท่านอยากเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย อย่างไรบ้าง

อันดับ 1 ฉัดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวฟรีทั้งประเทศ ร้อยละ 56.02

อันดับ 2 ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวมีความรับผิดชอบและรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ร้อยละ 34.85

อันดับ 3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมการฉีดวัคซีนและวิธีการทำหมันให้แก่ประชาชนที่สนใจสามารถทำเองได้ ร้อยละ 24.00

อันดับ 4 มีศูนย์พักพิงสุนัขและแมวที่เพียงพอ มีมาตรฐาน ร้อยละ 17.47

อันดับ 5 จัดอบรมผู้เลี้ยงให้มีมาตรฐานและคุณสมบัติในการดูแลสัตว์เลี้ยง ร้อยละ 17.31

อื่น ๆ ได้แก่ จัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง เช่น รับข้อร้องเรียน ทำหมัน ฉีดยา จำกัดจำนวนในการเลี้ยงสัตว์ของแต่ละบ้าน และลดอัตราการขึ้นทะเบียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนให้ความร่วมมือ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ร้อยละ 3.46

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.07


NIDA Poll ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
รัฐแจง! ปมอนุมัติหลักการ "ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง"
ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทารุณสัตว์ กำหนด "สัตว์เลี้ยง" ต้องขึ้นทะเบียน


e-book-1-503x62


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij