"ปิยะ ยอดมณี" แจ้ง ตลท. ลาออกจากซีอีโอนกแอร์

27 ส.ค. 2561 เวลา 16:27 น.407
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน บมจ.สายการบินนกแอร์ ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อแจ้งถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษครั้งที่ 4/61 ว่า มีมติอนุมัติการขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการชุดย่อยของบริษัททุกคณะ ตามความประสงค์ของ นายปิยะ ยอดมณี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป และพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2561

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายปิยะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป และบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะดำเนินการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการและบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง