เที่ยวเมืองรองอย่างไร ลดหย่อนภาษีได้ "ปัง"

18 ส.ค. 2561 เวลา 17:51 น.3.0k
5665252965 ที่ผ่านมาเหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้า กับมาตราการหนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง คณะรัฐมนตรีจึงอัดฉีดอีก เฮือก โดยมาตราการใหม่นี้ทั้งเปิดกว้างให้ชาวบ้านในชุมชนได้ประโยชน์ เพราะเปิดทางให้ที่พัก

แบบโฮมสเตย์ ถูกกฎหมายผู้มาพักสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ ขณะเดียวกันก็ขยายพื้นที่ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขี้นและเกือบจะทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองชายขอบที่เคยถูกมองข้าม ให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ด้วย   ตามความหวังรัฐบาลที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่รากหญ้า

ดังนั้นมาตราการล่าสุด จึงหนุนทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มเติมพื้นที่ที่เคยตกหล่นจากเมืองรอง ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการเล็ก ๆ ใน ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังจึงเสนอครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คลอดกฏกระทรวง ฉบับที่ 335 (พศ.2561) ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในรายละเอียด ว่านอกจาก 55 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองแล้ว ยังเพิ่มพื้นที่ อีก 167 อำเภอในเมืองหลักกินพื้นที่ 15 จังหวัด  ให้ได้รับสิทธิ์พิเศษนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากค่าที่พักและเดินทางท่องเที่ยวตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นำมาลดหย่อนภาษี สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปและการจัดอบรมสัมมนา

โดยย้ำว่า “เพื่อให้สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีทางการท่องเที่ยวในจังหวัดรองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น”
baanklaglay6
โฮมสเตย์ รับอานิสงค์ แต่ต้องถูกกม.

ซึ่งตรงตามประเด็นที่ก่อนหน้านั้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)  เคยมีการหารือนอกรอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าการประกาศเมืองรอง 55 จังหวด แต่แรกนั้น ไม่ครอบคลุมพื้นที่หลายแห่งที่สมควรได้รับการสนับสนุน หรือจะว่าเป็นเมืองชายขอบก็ว่าได้ ตัวอย่างเช่น จังหวัดนครราชสีมา ถูกจัดให้เป็นเมืองหลักซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีทางการท่องเที่ยว ทั้งที่พักและการซื้อแพกเก็จทัวร์

แต่ในความเป็นจริง อำเภอ ไกลปืนเที่ยง อย่าง พิมาย  นั้นไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมเหมือนเขาใหญ่ ปากช่อง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว  ซี่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการายย่อย เอสเอ็มอี โฮมสเตย์ ประกาศใหม่จึงเพิ่มเติมอำเภอต่าง ๆใน โคราช ครอบคลุมไปอีก 29 อำเภอ

หรืออย่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายได้ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ห่างไปนิดหนึ่งอย่าง อำเภอกุยบุรี  บางสะพาน ทับสะแก  มีรีสอร์ท เล็ก ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากมาตราการดังกล่าว  ประกาศใหม่จึงมีเพิ่มเติมพื้นที่ในอีก 5 อำเภอของประจวบคีรีขันธ์ เข้าไปด้วย

ฉะนั้น มติครม.ใหม่ จึงเท่ากับว่านอกจากนักท่องเที่ยว ที่ได้สิทธิ์ประโยชน์แล้ว ยังเปิดกว้างให้ โฮมสเตย์  หรือ ชาวบ้านในชุมชนที่มีอาคาร บ้านเรือน มาหารายได้เสริม โดยต้องมีห้องพักรวมกันไม่เกิน 4 ห้อง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 20 คน แต่ต้องมาจดแจ้งกับนายอำเภอขึ้นทะเบียนตามพรบ.โรงแรม กระทรวงมหาดไทย
090861-1927 เพิ่มเพื่อน

เปิดเงื่อนไขได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

แปลว่า การจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นต้องเข้าเงื่อนไข ต้องมาจาก 2 ส่วนคือ  ค่าที่พักและการซื้อแพกเก็จทัวร์ ภายใต้เงื่อนไข

1.ต้องพักโรงแรม รีสอร์ต ที่ถูกกฎหมาย

2.โฮมสเตย์ที่ได้รับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโฮมสเตย์ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพรบ.โรงแรมกับกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญต้องตั้งอยู่เมืองรอง 55 จังหวัด และพื้นที่ใหม่อีก 167อำเภอ ที่เพิ่งประกาศล่าสุด(14 ส.ค. 61)

ส่วนค่าบริการนำเที่ยว หรือการซื้อแพกเก็จทัวร์จะได้สิทธิ์ลดหย่อน  ซึ่งแยกออกเป็น 4 เงื่อนไขคือ

1.  การซื้อแพกเก็จทัวร์เที่ยวในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด

2.  การซื้อแพกเก็จท่องเที่ยวในพื้นที่ 167 อำเภอ

3.  การซื้อแพกเก็จท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองร่วมกับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เมืองรอง แต่ต้องพักแรกในพื้นที่เมืองรอง

และ4. การซื้อแพกเก็จท่องเที่ยวในพื้นที่ 167 อำเภอร่วมกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมืองรองแต่ต้องพักแรมในพื้นที่ 167 อำเภอที่ประกาศใหม่

แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นส่วนใหญ่มักผิดกฏหมาย คือไม่มีจดแจ้งขึ้นทะเบียนตาม พรบ. โรงแรม กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งพบมากในพื้นที่ท่องเที่ยว ชายหาด เช่น อำเภอสามยอดร้อย หรือในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีการจับกุมและสั่งปิดกิจการไปแล้วกว่า 100 แห่ง  หรือจังหวัดกระบี่มีการจับกุมและสั่งปิดกิจการไปแล้วกว่า 200 แห่ง

ฉะนั้นก่อนใช้บริการที่พัก ท่องเที่ยว ผู้บริโภคต้องตรวจสอบสักนิดว่าเข้าเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือไม่ ก่อนที่จะหงายเงิบอดคืนเงินภาษีสิ้นปีไปอย่างน่าเสียดาย  !!
2659659 รายชื่อ 55  จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

จังหวัด กาฬสินธุ์  จังหวัด กําแพงเพชร จังหวัด จันทบุรี  จังหวัดชัยนาท จังหวัด.ชัยภูมิ จังหวัด ชุมพร

จังหวัด เชียงราย   จังหวัด ตรัง   จังหวัด ตราด  จังหวัดตาก  จังหวัดนครนายก  จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เพิ่มเติม จากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

 • จังหวัดกระบี่                  อำเภอเขาพนม อำเภอปลายพระยา อำเภอลำทับ

 • จังหวัดกาญจนบุรี            อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอบ่อพลอย
  อำเภอพนมทวน  อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา

 • จังหวัดขอนแก่น              อำเภอกระนวน อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท อำเภอชุมแพ  อำเภอซำสูง อำเภอน้ำพอง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านฝาง อำเภอบ้านแฮด อำเภอเปือยน้อย อำเภอพระยืน อำเภอพล อำเภอภูผาม่าน อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอเวียงเก่า อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ อำเภอหนองเรือ อำเภอหนองสองห้อง อำเภออุบลรัตน์

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา          อำเภอคลองเขื่อน อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอแปลงยาว
  อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต

 • จังหวัดชลบุรี                อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอพนัสนิคม
  อำเภอพานทอง อำเภอหนองใหญ่

 • จังหวัดเชียงใหม่            อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด
  อำเภอดอยหล่อ อำเภอพร้าว อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง
  อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง
  อำเภอสารภี อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด

 • จังหวัดนครราชสีมา        อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอคงอำเภอครบุรี  อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมพวง อำเภอโชคชัย อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ อำเภอโนนแดง อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง อำเภอบัวลาย อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอประทาย อำเภอปักธงชัย อำเภอพระทองคา อำเภอพิมาย อำเภอเมืองยาง อำเภอำทะเมนชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอสีคิ้ว
  อำเภอสีดา อำเภอสูงเนิน อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุญมาก อำเภอห้วยแถลง

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน
  อำเภอบางสะพานน้อย

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางซ้าย อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภอบ้านแพรก อำเภอผักไห่ อำเภอภาชี อำเภอมหาราช อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภออุทัย

 • จังหวัดพังงา               อำเภอเมืองพังงา อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง
  อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วทุ่ง

 • จังหวัดเพชรบุรี            อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง

 • จังหวัดระยอง             อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์

 • จังหวัดสงขลา             อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอ ควนเนียง อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอนาหม่อม อำเภอบางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอรัตภูมิ อำเภอสทิงพระ อำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสิงหนคร

 • จังหวัดสระบุรี             อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมออำเภอวังม่วง อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง อำเภอหนองโดน

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี        อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอเคียนซา อำเภอชัยบุรี อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน อำเภอวิภาวดี อำเภอเวียงสระ
  e-book-1-503x62


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง