16 ตุลาคม 2019

20 บจ.ขยับออก ICO ตลาดเตือนยังเสี่ยง

01 Feb 2018
อ่าน 151 ครั้ง
20 บริษัทจดทะเบียนจ่อออก ICO ตามเจ มาร์ท ตลาด หลักทรัพย์ฯเตือนยังเสี่ยง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก่อนลงทุน แบงก์ชาติรับอยู่ระหว่างการศึกษากฎเกณฑ์ร่วมก.ล.ต.และคลัง

กรณีที่บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด (JVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) JMART เตรียมระดมทุนโดยเสนอขายดิจิตอลโทเคน “JFin Coin” ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (Initial Coin Offering : ICO) มูลค่า 660 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้พัฒนาระบบสินเชื่อดิจิตอลที่ไม่มีตัวกลาง หรือ Decentralized Digital Lending Platform (DDLP) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ในขณะที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลออกมาอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)คาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณสิ้นไตรมาสแรกนี้

‘ดิจิตอลโทเคน’…ผู้บริหารกลุ่มเจมาร์ท(JMART) นำโดยอดิศักดิ์สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความคืบหน้า บจก.เจเวนเจอร์ส (JVC)เดินหน้าระดมทุนด้วยดิจิตอล โทเคน “JFin Coin” ต่อสาธารณชน เป็นครั้งแรก (InitialCoin Offering : ICO )จำนวน 100 ล้านเหรียญที่โทเคนละ 6.6 บาท พรีเซลวันแรก 14 กุมภาพันธ์ นี้ ‘ดิจิตอลโทเคน’…ผู้บริหารกลุ่มเจมาร์ท(JMART) นำโดยอดิศักดิ์สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความคืบหน้า บจก.เจเวนเจอร์ส (JVC)เดินหน้าระดมทุนด้วยดิจิตอล โทเคน “JFin Coin” ต่อสาธารณชน เป็นครั้งแรก (InitialCoin Offering : ICO )จำนวน 100 ล้านเหรียญที่โทเคนละ 6.6 บาท พรีเซลวันแรก 14 กุมภาพันธ์ นี้

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯระบุว่า ขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกประมาณ 20 บริษัทที่สนใจจะระดมทุนด้วยการออก ICO ตามกันมา ซึ่งนายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการใดๆอันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทก็จะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

“สำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในดิจิตอลโทเคนที่ออกโดยบริษัทต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ จากเอกสาร White Paper ก่อน อย่าตามแห่กันไปโดยไม่รู้ว่ากำลังลงทุนในอะไร” นายสันติ กล่าว

ด้านสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้จัดบรรยายสรุปความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) และการระดมทุนดิจิตอลโทเคน (Initial Coin Offering : ICO) หรือ Token Sales เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการที่อยู่ในระยะเริ่มต้น (Seed Stage) โดยเสนอขายโทเคนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

การระดมทุนดังกล่าวไม่ใช่เป็นการออกหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ ไม่ใช่เป็นการกู้เงิน แต่เป็นการที่บริษัทออกเหรียญหรือโทเคนมาขายให้นักลงทุน เพื่อนำเงินไปใช้ในการทำโครงการใดๆ ซึ่งบริษัทจะให้รายละเอียดว่าเหรียญหรือโทเคนนั้นจะมีคุณสมบัติอย่างไร จะออกขายกี่หน่วย และระดมเงินจำนวนเท่าใด นำไปใช้ทำอะไรไว้ในเอกสารที่เรียกว่า White Paper

ad-hoon-1ICO มีรูปแบบการขายโทเคน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็น Utility Token เป็นโทเคนที่ใช้ซื้อหรือใช้สินค้าและบริการ โดยอาจให้ในรูปแบบส่วนลดในการซื้อโทเคน JFin Coin จะเป็นลักษณะนี้ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.จะกำกับดูแลโทเคนที่มีลักษณะเหมือนหลักทรัพย์ คือ Securities Token เป็นโทเคนที่ระบุผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ และ Equity Token เป็นโทเคนที่ให้สิทธิในการร่วมเป็นเจ้าของโครงการ สามารถ Vote นโยบายในการดำเนินโครงการ(แต่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นบริษัท) และรับผลประโยชน์จากโครงการ(คล้ายเงินปันผล)

TP2-3336-Aหลังจากออกขายโทเคนจนครบตามจำนวนเงินที่บริษัทต้องการนักลงทุนสามารถซื้อขายโทเคนในตลาดรองได้ กรณีของ JFin Coin จะซื้อขายใน TDAX.Com ซึ่งราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาการซื้อขาย Bitcoin ในต่างประเทศมีราคาเพิ่มขึ้นจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯราคาเคยขึ้นไปสูงสุดถึง 17,135.84 ดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา และลงไปอยู่ที่ 11,399.52 ดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา

การออก ICO ในปี 2560 ในต่างประเทศมี 800 ดีลมูลค่ารวม 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯขณะที่ระดมทุนผ่านการร่วมลงทุน Venture Capital มี 215 ดีล มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเหล่านี้ยังไม่มีกฎหมายประเทศใดรองรับ ดังนั้นความเสี่ยงของนักลงทุน คือขาดกระบวนการติดตามตรวจสอบ ไม่มีการรับประกันว่าโครงการที่ทำจะสำเร็จหรือล้มเหลว หรืออาจจะเกิดการโกงได้ง่าย

นายสันติ กล่าวว่า ตลาดสินค้าทุกอย่างในโลกล้วนจะมีช่วงเวลาของ “ความไม่สมเหตุสมผล” เกิดขึ้น อย่างในอดีตที่บริษัทจดทะเบียนประกาศเพิ่มทุนราคาหุ้นกลับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งที่ความเป็นจริงราคาหุ้นควรจะลดลงเพราะเกิด Dilution Effect แต่ปัจจุบันก็ดีขึ้น มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น ขณะที่ ICO เป็นเรื่องใหม่ กังวลใจว่านักลงทุนกำลังเล่นอยู่กับ “ความไม่สมเหตุสมผล” หรือไม่

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ด้านนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงิน และเทคโนโลยีการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การเสนอขาย ICO หากไม่ได้เป็นการชำระหนี้ หรือชำระค่าสินค้าตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก.ล.ต. ที่จะเป็นผู้กำหนดการลงทุน และเป็นผู้วางแนวทางการดูแลนักลงทุนให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยง ส่วนธปท.ก็ได้ร่วมพิจารณากับกระทรวงการคลังและก.ล.ต.อยู่

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,336 วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij