แหล่งสินภูฮ่อมซ่อมบำรุงเสร็จเร็วกว่าแผน 1 วันจ่ายก๊าซฯได้ตามปกติแล้ว

01 ต.ค. 2560 เวลา 8:14 น.309
นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี ได้หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2560 เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี นั้น ขณะนี้ผู้ผลิตฯ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 วัน ทำให้สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลิตและจ่ายก๊าซเอ็นจีวีเพื่อจัดส่งให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ptt

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผู้ผลิตฯ หยุดจ่ายก๊าซฯ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง ปตท. ได้ประสานงานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยจัดสรรก๊าซจากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักแก่งคอย จ.สระบุรี ไปทดแทนให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีที่ได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถวางแผนการใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถเครื่องยนต์ 2 ระบบ (น้ำมัน และ ก๊าซฯ) พิจารณาเลือกใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

“ปตท. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้รถเอ็นจีวีที่สนับสนุนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯสินภูฮ่อม เป็นอย่างดี และขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตฯ ที่เร่งการซ่อมบำรุงเสร็จเร็วกว่าแผนฯ จนทำให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วมา ณ โอกาสนี้” นายศักดิ์เฉลิม กล่าวเสริมในตอนท้าย

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง