EARTHเปิดทางเจ้าหนี้ เลือกผู้บริหารแผนฟื้นฟูหวังธุรกิจไปต่อ

08 ก.ย. 2560 เวลา 9:17 น.167
EARTH เจรจาเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เปิดทางให้เลือกผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ หวังเดินหน้าธุรกิจต่อ ชี้ศักยภาพธุรกิจยังแข็งแกร่ง พร้อมขอขยายเวลาส่งผลตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้น

นายขจรพงศ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้หารือกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลัก ในการแก้ปัญหาการชำระหนี้ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ ยินดีให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเป็นผู้คัดเลือก บริษัทผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน ภายใต้การฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ตามที่เจ้าหนี้เห็นสมควร เพื่อจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ และสามารถรักษามูลค่าทางธุรกิจเอาไว้ได้

ผู้บริหารบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและบริหารกิจการต่อไป ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า ผู้ถือตั๋วเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯด้วย โดยจะทำให้หุ้น EARTH ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติโดยเร็ว

แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากและจะดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆต่อไป รวมทั้งสามารถผลักดันให้บริษัทย่อย Guangdong Energy Earth Co.,Ltd. ซึ่งดำเนินธุรกิจซื้อขายถ่านหินในประเทศจีนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ต่อไปตามแผน” นายขจรพงศ์กล่าว

นายขจรพงศ์ กล่าวต่อว่า ผู้บริหาร บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธจะเดินทางเข้าพบและหารือร่วมกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ จนครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องตามปรกติ

ด้านนายธนาวรรธน์ ประทมุสวุรรณ์ กรรมการผ้จูดัการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอขยายระยะเวลาในการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับที่มาของมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (“specialaudit”) โดยบริษัทเตรียมจะส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ 12 ก.ย.2560 ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลา 30 วันเนื่องจากผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างการทำรายงานขั้นสุดท้าย ซึ่งบริษัทจะได้ยื่นขอขยายเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต.ภายในวันนี้

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง