สปท. จัดงานอำลาสมาชิก 25 ก.ค.นี้

20 ก.ค. 2560 เวลา 8:24 น.195
สปท. นัดเลี้ยงอำลาสมาชิก 25 กรกฎาคมนี้ ขณะที่นัดสุดท้ายประชุมพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยสรุปผลการดำเนินงานของ สปท. ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาแล้วทั้งหมด 70 ครั้ง พิจารณาให้ความห็นชอบรายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการทั้ง 12 คณะ และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิรูปของคณะกมธ.ทั้ง 12 คณะ และกมธ.วิสามัญ รวม 190 เรื่อง

และในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย สปท. จะพิจารณารายงานของการปฏิรูปของกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่องการจัดทำแผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ โดยกมธ.มีข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยรัฐแบ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม ใช้กลไกการรองรับอุตสาหกรรมสีเขียว กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดใหม่ โดยกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานอาคารใหม่ ภาคขนส่ง ให้รัฐบาลทบทวนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ สำหรักบารส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกด้านประหยัดพลังงาน ให้ทุกภาคส่วนลงทุนในการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

จากนั้นในเวลา 18.00 น. เป็นการจัดเลี้ยงอำลาสมาชิก สปท.ที่ห้องกมลทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา โดยค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เก็บจากสมาชิก สปท. ซึ่งในงานดังกล่าว ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.จะกล่าวขอบคุณสมาชิก สปท.ที่ทำงานร่วมกันมาตลอด 2 ปี พร้อมจะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกทุกคน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง