กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้งส.ส.19 สิงหาฯ 61

17 ก.ค. 2560 เวลา 13:28 น.176
กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้ง ส.ส. หย่อนบัตร 19 ส.ค.2561 เปิดรับสมัคร 2-6 ก.ค. ประกาศรายชื่อ“ส.ว.สรรหา” 8 มิ.ย.2561

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม กราฟิคไทม์ไลน์เลือกตั้ง ส.ส.61

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานการติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกต.เห็นว่าเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในการเลือกตั้ง ส.ส. คือเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส. ภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องรอดูว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) จะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ส่วนกรอบเวลาเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.นั้น ได้กำหนดคร่าวๆ ว่า ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2561 จากนั้น กกต.จะออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ในช่วงต้นเดือน เม.ย.2561 ก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง จากนั้นช่วงวันที่ 9 มิ.ย.2561 คาดว่า กกต.จะสามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร วันเวลาและสถานที่ในการจับสลากของพรรคการเมือง การเสนอชื่อนายกฯ รวมไปถึงการยื่นบัญชีสมัครแบบบัญชีรายชื่อ

สำหรับการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อนั้น วางกรอบไว้ในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค.2561 ขณะที่การจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลาดังกล่าววางไว้ในวันที่ 19 ส.ค.2561

ทั้งนี้นอกจากการเลือกตั้ง ส.ส.แล้วยังมีการวางกรอบเวลาในการสรรหา ส.ว.ว่า อาจจะแล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. โดยวางกรอบว่าจะประกาศผลรายชื่อ ส.ว. 200 คน ในวันที่ 8 มิ.ย.2561

นายศุภชัย กล่าวถึงตารางเวลาการเลือกตั้งที่กำหนดไว้วันที่ 19 ส.ค.2561 ว่า เป็นตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ยังไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้งออกมา เพราะกฎหมายยังไม่ออก กกต.ต้องมีแผนไทม์ไลน์เพื่อกำหนดการทำงาน หากไม่มีก็จะทำให้การทำงานเกิดความฉุกละหุกได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง