svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ออมสิน หนุนคนพิการ..ทำงาน

04 พฤษภาคม 2560
นายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำ “โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ”  โดยจะนำร่องจำนวน 100 คนเพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ภายใต้แนวคิด “Workable คนพิการทำงานได้” โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมประมาณ 600ชั่วโมงตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดโครงการเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยฝึกอบรม-ฝึกงานในหลักสูตร  การปั้นของจิ๋ว, ชงกาแฟแบบมืออาชีพ, การถ่ายภาพและการสกรีน, เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร

สำหรับการให้ความช่วยเหลือคนพิการนั้น ออมสินได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าทำงานกับธนาคารเพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความความสามารถของคนพิการให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านประกอบอาชีพ  สนับสนุนทุนการศึกษา สร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ  โครงการกายอุปกรณ์ หรือการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นต้น  ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ Website: www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115