7 มีนาคม 2021

กรมชลประทานเดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ส.ป.ก.ที่ยึดพื้นที่ตามม.44 กว่า 1.6 แสนไร่

03 Apr 2017 18:20 น.
อ่าน 230 ครั้ง

กรมชลประทานเดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ส.ป.ก.ที่ยึดพื้นที่ตามม.44 กว่า 1.6 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ยึดพื้นที่ตามมาตรา 44 ใน 27 จังหวัด รวมพื้นที่ 168,000 ไร่ พร้อมเตรียม ส่งมอบให้เกษตรกรใช้ทำกิน นำร่องสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกอก(ตอนบน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คาดแล้วเสร็จกลางปีนี้ สามารถช่วยพื้นที่ทางการเกษตรได้กว่า 600 ไร่

นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้เร่งขับเคลื่อนวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ถูกบุกรุกและครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจนไร้ที่ดินทำกินได้เข้า ใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 44 ซึ่งขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ได้ดำเนินการยึดพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ถูกครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน 27 จังหวัด รวมพื้นที่ 168,000 ไร่ ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เชียงใหม่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี กระบี่ ชุมพร ยะลา สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมาย ในการจัดการที่ดินและส่งมอบให้ราษฎรไร้ที่ดินทำกินให้ได้ จำนวน 100,000 ไร่ โดยจะทำการส่งมอบ  ในปี 2560 จำนวน 50,000 ไร่

สำหรับกรมชลประทานได้ร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกองพลทหารช่าง โดยวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยในปี 2559-2560 จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำระบบน้ำชลประทานในพื้นที่ 7 จังหวัด 28 แปลง พื้นที่ 23,554 ไร่ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี   3 แปลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 แปลง จังหวัดชลบุรี 2 แปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แปลง จังหวัดนครราชสีมา 1 แปลง จังหวัดสระแก้ว 12 แปลง ยกเลิก 2 แปลง และจังหวัดเชียงราย 5 แปลง  ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านกอก เป็นหนึ่งโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยึดคืนบริเวณตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อว่า กรมชลประทานได้พิจารณาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 1 แปลง ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการยึดคืนตามนโยบายรัฐบาลมีเนื้อที่จำนวน 1,027 ไร่ ของนายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์  เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งพื้นที่การเกษตรที่มีความลาดชันสูง ในบริเวณที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) เกษตรกรขุดสระใช้เองจำนวน 2 สระ สามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 20,000 ลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 590,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในแต่ละปีมีปริมาณน้ำไหลทิ้งจำนวนมาก ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรด้วยการเพาะปลูกข้าวโพดเท่านั้น

สำหรับการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น กรมชลประทานได้นำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map มาประกอบในการออกแบบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกอก(ตอนบน) ซึ่งเป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแบบอ่างแฝด โดยอ่างบนสามารถเก็บกักน้ำได้ ประมาณ 280,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำด้านล่างเก็บกักน้ำได้ประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร ความจุรวมทั้ง 2 อ่าง อยู่ที่ 300,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 120 ครัวเรือน ประชากร 500 คน สามารถช่วยพื้นที่ทางการเกษตรได้ถึง 600 ไร่  ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 นี้ และหลังจากนั้น กรมชลประทานและ ส.ป.ก. จะร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ กับเกษตรกรด้วยการสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจ (พืชใช้น้ำน้อย) ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เรื่องการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินที่จะไหลลงมาในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ โดยการปลูกหญ้าแฝกสลับพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกน้อยหน่า บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ กำหนดระยะห่างจากระดับน้ำสูงสุดประมาณ 25 เมตร ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ และน้ำบางส่วนจะสามารถช่วยฟื้นฟูป่าโซนซีได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน.

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend