8 พฤษภาคม 2021

รัฐมนตรีพาณิชย์เร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่ม CLMV

13 Oct 2016 16:45 น.
อ่าน 56 ครั้ง

รัฐมนตรีพาณิชย์เร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่ม CLMV

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  พาณิชย์ดำเนินการเร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV ( กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ทั้งด้านการเจรจาหารือระหว่างผู้บริหารระดังสูงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปลดล็อคอุปสรรคและเพื่อขยายช่องทางการค้า การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) พร้อมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ช่องทางและโอกาสทางการค้า โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมามีการลงพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะรวม 2 ครั้ง ณ จังหวัดสงขลาและจันทบุรี เพื่อประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนรวม 3 ครั้ง ในจังหวัดนครพนม เมืองตองยี รัฐฉาน ประเทศเมียนมา และจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งในงานประกอบด้วยการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Business Forum) การจัดงานแสดงและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ คาดว่ามีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้อย่างมาก

ด้านการขยายช่องทางการค้า ได้มีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development Program) โดยมีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ ซึ่งหลังจบการอบรมโครงการ YEN-D ปีที่ 2 มียอดการค้าระหว่างกันในกลุ่มทันทีประมาณ 60 ล้านบาท และเมื่อรวมมูลค่าการค้านับแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2558 มียอดการค้ากว่า 1,500 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดโครงการ “คืนสู่เหย้า” (YEN-D Reunion) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการทั้ง 4 ประเทศ (CLMV) นี้ทั้งหมดได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกจากนี้   กระทรวงพาณิชย์ยังได้ริเริ่มจัดงาน CLMVT Forum 2016 ภายใต้แนวคิด “ประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน” (Towards a Shared Prosperity) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า    การลงทุน และการท่องเที่ยว และพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้นำระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Start ups) ของกลุ่มประเทศ CLMVT  พร้อมยกระดับเป็นเวทีความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ ในปี 2558 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่ม CLMV มีมูลค่ารวมกว่า 32,000 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5 และในช่วง 8  เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-สิงหาคม) มีการค้ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกไปเวียดนามมากที่สุด รองลงมาเป็นเมียนมา ลาวและกัมพูชาตามลำดับ

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend