svasdssvasds

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

22 มี.ค. 2562 เวลา 5:18 น. 1.6k

มกอช. เปิดเกมรุก! ทลายกำแพงมาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก จากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช พร้อมเจรจาไต้หวัน เร่งเปิดตลาดมังคุดให้ไทย เกาหลีใต้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาเปิดตลาดมะม่วงมหาชนก ส่วนรัสเซียเร่งรัดการขึ้นทะเบียนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำส่งออกของไทยเพิ่มเติม

 

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

 

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures) ครั้งที่ 74 ที่จัดขึ้น ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า "ไทย" ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ได้ใช้โอกาสนี้ร่วมกับประเทศสมาชิก WTO กว่า 20 ประเทศ เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (อียู) จัดทำกฎระเบียบในการจำแนกสารกำจัดศัตรูพืชที่เข้าข่ายสารขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อให้สอดคล้องกับหลักการประเมินความเสี่ยง ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำมาตรการไปใช้ในการกีดกันทางการค้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรวมทั้งไทยในอนาคต

 

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

 

ในส่วนของผู้แทนประเทศไทยยังได้หารือทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า เพื่อผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เช่น ได้หารือกับไต้หวันเพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดมังคุดให้แก่ไทย ขอให้รัสเซียเร่งรัดการขึ้นทะเบียนโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำส่งออกของไทยเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำจากไทยไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นถึงประมาณปีละ 600 ล้านบาท และขอให้เกาหลีใต้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาเปิดตลาดมะม่วงมหาชนกให้แก่ไทยด้วย

 

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งหารือข้อกังวลทางการค้าที่ประเทศสมาชิกมีต่อกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอื่นอีกด้วย สำหรับไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งที่มีการกำหนดใช้มาตรการสุขอนามัยเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศมาก เช่นเดียวกับประเทศผู้นำเข้าอื่น ๆ

 

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

 

โดยมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าผัก-ผลไม้ของไทยเป็นอย่างมาก คือ ระเบียบการกักกันโรคพืช เพื่อการนำเข้าสินค้ามายังไต้หวัน (Quarantine Requirements for Importation of Plants or Plant Products into Republic of China) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2546 เป็นต้นมา ระเบียบดังกล่าวระบุว่า ไทยมีการระบาดของแมลงศัตรูพืช มีผลทำให้ผักและผลไม้ไทยจำนวน 11 ชนิด ถูกห้ามนำเข้าจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ พริก ถั่วลิสงมีฝัก มังคุด เงาะ ลำไย ส้มและส้มโอ มะม่วง กล้วยดิบ และผักชี อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องก็มิได้นิ่งนอนใจและได้มีการประสานไปยังหน่วยงานของไต้หวันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

 

ส่วนสถานการณ์การส่งออกสินค้าประมงไทยไปรัสเซีย เมื่อปี 2556 พบว่า มีปริมาณการส่งออก 12,325.18 ตัน มูลค่า 1,787.71 ล้านบาท และในปี 2557 (เดือน ม.ค. - ส.ค.) ปริมาณส่งออก 10,123.71 ตัน มูลค่า 1,375.12 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันยังถือเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกรมประมงและ FSVPS เพื่อการส่งออกสินค้าประมงไทยไปรัสเซียเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วย

 

'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!
'ไทย' ลุยทลายกำแพงสินค้าเกษตรโลก!!

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด