svasdssvasds

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

05 มี.ค. 2562 เวลา 16:14 น. 619

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผย แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผลตรวจคุณภาพอากาศจาก    กรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 10.00 น. พบว่า บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์   ดีถึงดีมาก จังหวัดสระบุรี นครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 43% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 22% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -0.9 หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดจันทบุรี ยังคงติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีเมฆธรรมชาติก่อตัวขึ้น จะสามารถวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อเสริมเมฆให้ตกเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายได้

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

ด้านพื้นที่ภาคกลาง ผลตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 36% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 18% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 1.5 ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อ่างเก็บน้ำกระเสียว และพื้นที่การเกษตร   ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ได้แก่ บริเวณอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

พื้นที่ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่อำเภอลำพูนและเชียงราย มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จังหวัดพะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน อยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจากผลการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ร้องกวาง จังหวัดแพร่ และสถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความชื้น   ที่ระดับการเกิดเมฆ 35% (ร้องกวาง) 30% (อมก๋อย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 44% (ร้องกวาง) 24% (อมก๋อย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 9.1 (ร้องกวาง) 8.6 (อมก๋อย) ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขของการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน   หากมีความเหมาะสม จะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอฝน

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเลย มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และจากผลการตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และสถานีเรดาร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีความชื้นที่ระดับเกิดเมฆ 68% (บ้านผือ) 55% (พิมาย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 33% (บ้านผือ) 35% (พิมาย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 3.0 (บ้านผือ) 1.2 (พิมาย) ซึ่งอากาศมีความทรงตัวและยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดขอนแก่น จึงขอติดตามสภาพอากาศ หากมีความเหมาะสมจะวางแผนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณบุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง และจังหวัดสกลนคร

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีเรดาร์ประทิว จังหวัดชุมพร พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 48% (พนม) 36% (ประทิว) ความชื้นที่ระดับ การพัฒนาตัวของเมฆ 21% (พนม) 24% (ประทิว) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 0.2 (พนม) -1.7 (ประทิว)  ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขที่เหมาะสม หน่วยปฏิบัติการฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นปฏิบัติช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อไป

ลุ้น!! วันพรุ่งนี้บินขึ้นปฏิบัติการใหม่

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด