svasdssvasds

เต็ดตรา แพ้ค- บ.อีโค่ฯ เปิดธุรกิจรีไซเคิลแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม ลดคาร์บอน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ก.ค. 2565 เวลา 9:21 น.

‘เต็ดตรา แพ้ค’ จับมือพันธมิตรใหม่ ‘อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’ ผลักดันกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ลุยแปรรูปรีไซเคิลอัพเกรดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าในท้องตลาด ตั้งเป้า 3 ปี เก็บกล่องเครื่องดื่ม 1.5 หมื่นตัน หวังลดคาร์บอนในอนาคต

นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่ ‘อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’ โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ที่พร้อมผลักดันการนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแปรรูปกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในท้องตลาด โดยได้ตั้งเป้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ได้เต็มกำลังการผลิต 500 ตันต่อเดือน  

 

 


สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทในการสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ช่วยจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบตามนโยบายของประเทศด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-Green (BCG)นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 12, 15 และ 17 ในการทำให้เกิดความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิต ไปจนถึงการสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์ 

 

เต็ดตรา แพ้ค- บ.อีโค่ฯ เปิดธุรกิจรีไซเคิลแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม ลดคาร์บอน


“เราทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในหลายภาคส่วน เพื่อรณรงค์ให้เกิดการจัดเก็บคัดแยกและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนข้อมูลเทคโนโลยีและวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลเพื่อทดสอบและต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพราะถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการรีไซเคิล การร่วมมือกับ อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บกล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในระยะยาวและนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการสร้างประสิทธิภาพให้ทั้งระบบแข็งแกร่งจนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำของวัสดุรีไซเคิลในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน” 

เต็ดตรา แพ้ค- บ.อีโค่ฯ เปิดธุรกิจรีไซเคิลแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม ลดคาร์บอน

นายปฏิญญา กล่าวว่า ปัจจุบัน ทางบริษัทเต็ดตรา แพ้ค  ทำการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วทั้งหมดประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ที่เราใช้งานจริง จากโรงงานอุตสาหกรรม และทุกกระบวนการจัดเก็บทั้งหมด โดยเราตั้งใจว่า ภายในเวลา 3 ปี อยากจัดเก็บให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 15,000 ตัน หรือประมาณ 1,500 ล้านกล่อง เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเรารู้ว่าเราทำเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้

เต็ดตรา แพ้ค- บ.อีโค่ฯ เปิดธุรกิจรีไซเคิลแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม ลดคาร์บอน

“เริ่มต้นเราส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ ซึ่งงานตรงนี้ทำไม่ได้ด้วยบริษัทใด บริษัทหนึ่ง หรือใครคนใดคนหนึ่ง ต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ภาครัฐบาลเริ่มบริหารนโยบาย มาถึงภาคเอกชนซึ่งมีแนวร่วมและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย  เต็ดตรา แพ้ค ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวพันธมิตรในการทำงานร่วมกันกับเราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ” 
 

นายสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่  ไทย จำกัด กล่าวว่า อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลกระดาษและกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับขยะที่หลายคนมองข้ามให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่พัฒนาให้ระบบการรีไซเคิลเป็นแบบ Zero Waste ที่สามารถใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงนำน้ำที่ใช้ในการรีไซเคิลกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลของ อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย มีตั้งแต่เยื่อกระดาษสูตรเฉพาะและวัตถุดิบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายทั้งกระดาษหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์อีโค่ บล็อค พลาสติกรีไซเคิล และไม้เทียม “การนำขยะบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในกระบวนการรีไซเคิลกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุใหม่อีกครั้งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงานของอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ซึ่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมีศักยภาพสูงในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด เพราะประกอบด้วยวัสดุตั้งต้นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแยกส่วนนำไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจรีไซเคิลได้เราจึงให้ความสำคัญในทุกๆ ขั้นตอนโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุด้วยการซื้อขายกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การคัดแยกขยะและการจัดเก็บที่ถูกต้องไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิลที่เราใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเราเองทำให้เราสามารถใช้งานทุกส่วนของกล่องให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดและเต็มกำลังการผลิตของโรงงาน” 

 

เต็ดตรา แพ้ค- บ.อีโค่ฯ เปิดธุรกิจรีไซเคิลแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม ลดคาร์บอน

นายสมยศ กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ตรงกับความมุ่งมั่นของ เต็ดตรา แพ้ค ที่ต้องการสร้างโอกาสและความร่วมมือกับทุกบริษัท องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อก้าวนำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในกระบวนการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายระบบการรีไซเคิลในประเทศไทยและสนับสนุนให้โรงงานรีไซเคิลมีศักยภาพในการผลิตสินค้าจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้วัสดุใช้แล้วเหล่านั้นได้กลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

 

เต็ดตรา แพ้ค- บ.อีโค่ฯ เปิดธุรกิจรีไซเคิลแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม ลดคาร์บอน

ทั้งนี้กล่องเครื่องดื่มที่ใช้ต่อปีมีปริมาณเยอะมาก ส่วนใหญ่จะนำไปฝังหรือเผาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมูลค่าที่ได้มามันน้อย เราคิดว่าหากนำมาแยกตัวเยื่อออกมาได้ จะนำไปสร้างประโยชน์และมีมูลค่ามากกว่านี้ แหล่งที่มาของกล่องเครื่องดื่ม รับจากโรงงาน อีกส่วนจากผู้บริโภคทั่วไป ตอนนี้มีสมาคมที่รวบรวมวัสดุเหลือใช้ ทำให้มีปริมาณกล่องเครื่องดื่มมากขึ้นเรื่อยๆ ราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 7-9 บาท ขึ้นอยู่ที่คุณภาพ ความสะอาดของกล่องเครื่องดื่ม ส่วนปริมาณที่รับได้เต็มที่ประมาณวันละ 60 ตัน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด