svasdssvasds

ม.ศรีปทุม เร่งผลิตบุคลากร “ดิจิทัลมีเดีย” ป้อนอุตสาหกรรมเกมไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 พ.ย. 2565 เวลา 6:33 น.

ม.ศรีปทุม โชว์ฟอร์มเทพ ส่งนักศึกษาคว้าเหรียญระดับนานาชาติ “Worldskills Competition 2022 Special Edition” พร้อมลุยต่อเดินหน้าผลิตบุคลากร “ดิจิทัลมีเดีย” ป้อนอุตสาหกรรมเกมไทย แหล่งจ้างงานสำคัญของโลก

เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐจึงได้เริ่มพัฒนาการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจังในปี 2560 จากผลสํารวจสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2564 โดยดีป้า ระบุว่า ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเติบโตร้อยละ 7 มีมูลค่าแตะ 42,065 ล้านบาท โดยมีตลาดเกมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9 และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 37,063 ล้านบาท 

ม.ศรีปทุม เร่งผลิตบุคลากร “ดิจิทัลมีเดีย” ป้อนอุตสาหกรรมเกมไทย

“ผศ.วรากร ใช้เทียมวงศ์” อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องการขาดบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ก่อตั้งคณะดิจิทัลมีเดียขึ้นในปี 2551 และมุ่งมั่นผลิตคนป้อนตลาดแรงงานที่มีความต้องการสูง โดยแบ่งเป็น 4 สาขา คือ สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม สาขาการออกแบบกราฟิก สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ ทั้ง 4 สาขาสอนเกี่ยวกับแต่ละศาสตร์โดยตรง และมีความเข้มข้นเพราะแยกเป็นสาขาชัดเจน

 บุคลากรสาขานี้ในไทยถือว่าขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดแรงงานยิ่งต้องการคนมีทักษะดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป นอกจากนั้นฐานกำลังการผลิตด้านเกมส์เริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยอยู่ฝั่งยุโรป ก็ย้ายฐานมาที่ไทย ไทยจึงเป็นแหล่งรับจ้างงานแอนิเมชันสำคัญของโลก เพราะบุคลากรมีทักษะระดับสูง ทั้งในด้านฝีมือ เทคนิค และมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพงาน

 

“แต่ละปีมีเยาวชนเข้ามาเรียนด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปี 2565 มีนักศึกษาปี 1 ในคณะกว่า 1,500 คน การที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติยิ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่า วิธีการพัฒนาหลักสูตรที่ทำอยู่ทุกวันนี้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามเรายังต้องการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสหกรรมเกม ให้มีทักษะและความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

 

ที่ผ่านมา SPU ได้บ่มเพาะทักษะ ความรู้ และความสามารถในเชิงวิชาชีพให้กับเยาวชน จนเยาวชนไทยได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ รวมทั้งในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 (WorldSkills Competition 2022 Special Edition) ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2565 ที่เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ผ่านมา  โดยทางมหาวิทยาลัยได้หาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาสอนผู้เข้าอบรม มีผู้เชี่ยวชาญประมาณ 10 คนอบรมหัวข้อให้ครอบคลุมทุกด้านตามเกณฑ์การตัดสิน

นายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก

นายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันในสาขา 3D Digital Game Art กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมว่า ทางอาจารย์คณะดิจิทัลมีเดียของมหาวิทยาลัยศรีปทุมช่วยในเรื่องการฝึกอบรบ ซึ่งการขึ้นโมเดล 3 มิติสำหรับเกม (3D Model) และการสร้างพื้นผิว (Texture) รวมถึงการใส่กระดูกสร้างการเคลื่อนไหว (Rigging & Animation) ให้สมจริง ต้องอาศัยทักษะในการใช้ซอฟท์แวร์ที่แตกต่าง และทักษะการทำงานที่หลากหลาย

 

“โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบการขึ้นโมเดล 3D และงานแอนิเมชัน มาตั้งแต่ระดับมัธยม และสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือตนเองด้านนี้ เลยเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะมีสาขานี้ที่สอนทางด้านแอนิเมชัน 3D โดยตรง ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นที่จะรวมแอนิเมชันไว้กับสาขาหรือคณะอื่นที่ไม่ใช่สายตรง

 

เคล็ดลับในการแข่งขันคือ ต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างความจำในระยะยาว และมีการฝึกซ้อมเป็นลำดับ พอเริ่มมีความชำนาญแล้วจึงฝึกซ้อมแบบจับเวลา เพื่อเวลาไปแข่งจริงจะได้ไม่กดดัน ตอนนี้ผมวางอนาคตไว้ว่า อยากเป็นอาจารย์สอนด้าน 3D Digital Game Art เพื่อจะได้เทรนคนรุ่นต่อไปที่จะไปแข่งขัน”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด