มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

17 พ.ย. 2564 เวลา 2:15 น. 41

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับคนหรือบุคลากรในองค์กรมาโดยตลอด โดยถือเป็นหัวใจสำคัญในการตั้งต้นความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสมาอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดที่บริษัทฯ ดำเนินงาน 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

โดยที่แรกคือที่กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาคแก่ศิริราชมูลนิธิภายใต้ “โครงการต่อลมหายใจ” เพื่อจัดซื้อเครื่องไฮโฟลว์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤตและปอดอักเสบรุนแรงจำนวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง รวมถึงมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และข้าวสารอาหารแห้ง แก่ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนเย็นอากาศ ชุมชนพัฒนาอาเซียน และชุมชนคลองเตยรวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบความช่วยเหลือต่อเนื่อง โดยได้ลงพื้นที่เพื่อเครื่องป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Medical PPEs) 200 ชุด อาหารกล่อง 500 ชุด และถุงยังชีพ 200 ชุดแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังรอคอยการรักษาอยู่ที่บ้านผ่าน 3 องค์กรหลัก ได้แก่ มูลนิธิ Let’s Be Heroes มูลนิธิเส้นด้าย และโครงการเราต้องรอด 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

ส่วนพื้นที่ชลบุรีและระยอง บริษัทฯ ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test Kit) จำนวน 1,380 ชุด ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPEs) จำนวน 250 ชุด รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ แอลกอฮอล์แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อันได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ที่ว่าการอำเภอสัตหีบและสำนักงานสาธารณสุขตำบลบ้านฉาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการควบคุมโรคติดต่อและช่วยเหลือชุมชนสัตหีบและบ้านฉาง ทั้งยังมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุดแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง   

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

สำหรับพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ 350 ชุดซึ่งประกอบไปด้วยของใช้จำเป็นและอาหาร แก่กลุ่มชาวประมงผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้แก่สมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬ สมาคมประมงปราณบุรี และสมาคมประมงหัวหิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนประมงให้ผ่าฟันวิกฤตโรคร้ายครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

ส่วนในพื้นที่สงขลา บริษัทฯ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Medical PPEs) หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือแพทย์ และข้าวสารอาหารแห้งแก่โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยโควิด-19 โดยร่วมมือกับสมาคมประมงสงขลาและสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ทั้งยังแจกจ่ายอาหารกล่องเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และพยาบาลที่อยู่ประจำ ณ โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ในสงขลามูลค่ารวม 5 แสนบาท 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

นอกจากนี้ในพื้นที่ปัตตานี บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและด่านศุลกากรจังหวัดปัตตานีจัดซื้อคุรุภัณฑ์จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม 4 แห่งภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลปัตตานี นอกจากนี้เรายังมอบถุงยังชีพและข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุมชนผู้ยากไร้ในปัตตานีอีกด้วย 

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งกำลังใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง