การเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)