ขาใหญ่ไทย-เทศ ผนึกชิงพื้นที่ "ดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ"