15 รัฐวิสาหกิจ.-แบงก์รัฐ รับสมัครซีอีโอเงินเดือน3แสนอัพ!

4 August 2015


จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เร่งการสรรหาซีอีโอหรือผู้บริหารเบอร์หนึ่งของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558  โดยจากการสำรวจของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบว่าจำนวนรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง ณ ปัจจุบันยังมีประมาณ 15 แห่ง ที่ยังไม่มีซีอีโอ และว่างเว้นมานานกว่า  2 ปี (ดูตารางประกอบ) โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มคมนาคม ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทาง แผนปฏิบัติงาน และการสนองต่อนโยบายรัฐในการกำกับบริหารเพื่อประโยชน์โดยรวม


“ไอแบงก์-เอ็กซิม” เคว้งซีอีโอ

จำนวนนี้ได้แก่ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ว่างเว้นมานานกว่า 2 ปีหลังนายธานินทร์ อังสุวรังสี ลาออกเมื่อเดือนมิถุนายน 2556  โดยประกาศรับสมัครครั้งหลังมีผู้สมัคร 5 ราย ผ่านสัมภาษณ์ 3 ราย  แต่ยังไม่เข้าตากรรมการ    เรื่องนี้ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการไอแบงก์  ยอมรับกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาตัวผู้จะสมัครในสถานะของไอแบงก์เวลานี้ อย่างไรก็ดีบอร์ดจะต้องทบทวนปรับลดคุณสมบัติบางประการลง เพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ  ที่มีประสบการณ์ดูแลองค์กรสินทรัพย์ขนาดพันล้านบาทขึ้นไปเข้ามาสมัครมากขึ้น

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.หรือเอ็กซิมแบงก์) ว่างเว้นมาหลังจาก
นายคณิสร์ สุคนธมาน ครบวาระเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาโดยเพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ช่วงสุญญากาศไร้ผู้นำ มีนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ รองกรรมการผู้จัดการ นั่งรักษาการแทน ขณะที่สถาบันการเงินรัฐอีก 2 แห่ง ที่เพิ่งปิดรับสมัครสรรหาซีอีโอ ภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้คือ บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่จะมาแทนนายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบสย. และนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธอส.ตามลำดับซึ่งจะเกษียณและครบวาระในไม่กี่เดือนนี้

นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็น “ผู้อำนวยการองค์การสุรา (อสร.)” เปิดรับสมัครวันที่ 6 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2558 ขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ (รยส.)  ปิดรับสมัครไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2558 มีผู้สมัคร 4 ราย มีนายจุมพล เด่นเมฆา, นายกฤต ธนิศราพงศ์, นายธนัฐณ์ ชาญอุไร และนายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข   โดยนายมนูญรัตน์  เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ทั้ง 4 รายนี้จะสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อบอร์ดสรรหาในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
จับตาสรรหาผอ.โรงงานยาสูบ

อย่างไรก็ดีต้องจับตาเกณฑ์คุณสมบัติที่ระบุเพิ่มในการสรรหาครั้งนี้ โดยเฉพาะข้อ 2.1.3  ที่ว่า “กรณีผู้สมัครมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง แต่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาการในตำแหน่งขององค์กร ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในตำแหน่งอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร  “ทำให้คาดกันว่า  หากผู้สมัครทั้ง 4 รายไม่ผ่านเกณฑ์ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มการสรรหาใหม่ และนั่นหมายถึงนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์  รักษาการผู้อำนวยการที่จะครบ 1 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นตัวจริง ทั้งนี้นางสาวดาวน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)โดยมีพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เป็นประธานบอร์ดรยส.

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ยังขาดคือตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) แทนนายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ที่ยื่นลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว (25 ต.ค. 57)หลังเปิดรับสมัครรอบแรกไป ผู้สมัครทั้ง 5 รายไม่ผ่านเกณฑ์ มาในรอบ 2 (25 พ.ค.-30 มิ.ย. 58) มีผู้สมัครถึง 12 คน ซึ่งบอร์ดอยู่ระหว่างพิจารณา โดยความคาดหมาย  นางจินตนา ชัยยวรรณการ ประธานบอร์ด อคส. กล่าวว่า ภารกิจหลักผู้อำนวย
การอคส.คนใหม่ ต้องมุ่งหารายได้จากการดำเนินการให้ได้มากที่สุด เพราะจากนี้ไปรัฐบาลจะไม่มีนโยบายการรับจำนำสินค้าเกษตรแล้ว ดังนั้น อคส.จึงต้องปรับบทบาทจากการดูแลโกดังสินค้าเกษตร  มาเป็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแทน
รสก.กลุ่มคมนาคมไร้หัวเพียบ

ขณะที่รัฐวิสาหกิจในกลุ่มขนส่ง  อยู่ในสภาพไร้หัวไม่ต่างกัน บางแห่งประกาศรับสมัครถึง 3 รอบแต่ยังไม่บรรลุผล นอกจากประเด็นไม่ผ่านคุณสมบัติ  เหตุผลหนึ่งคือตัวเลือกผู้สมัครน้อย ไม่ว่าจะเป็นกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)เปิดรับสมัครไปแล้วถึง 3 รอบ หลังจากที่ร.ต.วิโรจน์ จงชาญสิทโธ สละเก้าอี้ผู้อำนวยการกทท.ที่ได้รับผลตอบแทนต่อเดือนไม่น้อยกว่า 3 แสนบาท โดยลาออกเมื่อเดือนเมษายน 2556 ทั้งๆที่ยังบริหารไม่ถึงปีดี

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) เปิดรับรอบ 3 เมื่อวันที่ 15-30 มิถุนายน 2558 โดยบอร์ดได้ต่อเวลาขยายเพิ่มอีก 15 วัน  แต่มีผู้สมัครเพียง 2 ราย คือ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และนายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการตลาดนัดกทม. บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) หลังนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  ข้ามห้วยไปเป็นผู้ว่าการการรถไฟฯ  (ร.ฟ.ท.) โดยรับอัตราผลตอบแทน 3.7 แสนบาทต่อเดือน ทำให้เก้าอี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.ว่างลง ระหว่างนี้บขส.ได้แต่งตั้งนายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ  รักษาการแทนมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา ขณะที่ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  คนปัจจุบัน “นายอัยยณัฐ ถินอภัย” ที่จะครบเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีลุ้นอาจต่อได้อีกวาระหนึ่ง เพราะอายุเกษียณก็ปี 2562

ว่าที่ซีอีโอทีโอที-ททท.รออนุมัติ     

ส่วนซีอีโอรัฐวิสาหกิจที่มีการแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วอาทิบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แม้นายมนต์ชัย หนูสง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการจะเข้าวินขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่  แต่ยังต้องรออนุมัติจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ต่างกับเก้าอี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่แม้จะประกาศรายชื่อ “นายยุทธศักดิ์ สุภสร” แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของบอร์ดในข้อร้องเรียน  เมื่อครั้งที่นายยุทธศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่เพียงระดับซีอีโอ ในระดับรองผู้ว่าการททท. ยังมีถึง 3 ราย ที่กันยายนปีนี้จะเกษียณพร้อมกันคือ รองผู้ว่าการสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว, รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ และรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ซึ่งการแต่งตั้งผู้บริหารททท.ล่าช้า ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งบุคลากรในองค์กร อาจส่งผลต่อแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวปี 2558-2559

หันมาตรวจแถวระดับบิ๊กกระทรวงที่จะเกษียณพร้อมกันในปีนี้นอกเหนือจากนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่โยกย้ายจากปลัดกระทรวงพลังงาน มาเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไล่เลียงมากระทรวงเศรษฐกิจ มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเกษียณเดือนกันยายนนี้ ขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ว่างลง ครม.ได้แต่งตั้ง นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดคลัง  มาดำรงตำแหน่งแทน

กระทรวงพาณิชย์เกษียณอายุมีนางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัด, นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงที่จะเกษียณ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมมีนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองปลัด และระดับอธิบดีอีก 4 ตำแหน่ง คือ นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (สอน.) และนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

กระทรวงคมนาคมมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน โดยคาดกันว่านายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดจะขยับขึ้นมาเป็นปลัดคมนาคม นอกจากนี้ยังต้องจับตาเก้าอี้ปลัดกระทรวงพลังงานอีกรอบ เพราะนายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน เหลืออายุราชการเพียง 3 เดือนเท่านั้น.

ต้องดูว่า คำสั่งของนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐวิสาหกิจตั้งซีอีโอ หลังเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะได้มรรคผลอย่างไร!
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3075 วันที่ 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ฐานเศรษฐกิจ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ธานินทร์ อังสุวรังสี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.หรือเอ็กซิมแบงก์) ผู้อำนวยการองค์การสุรา (อสร.) อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ