"ธนาคารกรุงเทพ" แจ้งปิดระบบบางส่วน ในวันที่ 2 ก.ย. 2561

2 September 2018


ธนาคารกรุงเทพแจ้งขอปิดระบบบางส่วนคืนวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2561 เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกาศขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลูกค้า อันเนื่องมาจากธนาคารจะมีการดําเนินการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยจะปิดปรับปรุงระบบงานบางส่วนในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 61 เวลา 23.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 เวลา 05.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทําธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในเขตต่างจังหวัดได้ เช่น การเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือ ทํารายการโอนเงิน/ชําระเงินจากบัญชีที่เปิดในเขตต่างจังหวัด รวมทั้งการโอนเงินออกจากบัญชีต่างหวัดผ่าน Bualuang iBanking และ Bualuang mBanking

สําหรับบัญชีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร.1333


ธนาคารกรุงเทพ Bualuang iBanking Bualuang mBanking