นํ้าตาลโลกราคาร่วง "6เดือน" มูลค่าส่งออกลด "ผลผลิตไทย-อินเดียพุ่ง"

23 August 2018


วงการนํ้าตาลพยากรณ์ราคานํ้าตาลโลกมีโอกาส ตํ่ากว่า 10 เซ็นต์ต่อปอนด์ ทุบชาวไร่อ้อย-โรงงานนํ้าตาลรายได้หด เผยสต๊อกในตลาดเพิ่มมากขึ้นในรอบ 3 ปีล่าสุด TSMC เผยสถานะไทยส่งออกนํ้าตาล 6 เดือนแรกปริมาณเพิ่ม แต่มูลค่าเงินวูบ

นายสุรัตน์ ธาดาชวสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและนํ้าตาลไทย จำกัด(อนท.) ให้สัมภาษณ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานะของราคานํ้าตาลในตลาดโลกนับจากนี้ไปว่า มีความเป็นไปได้ที่จะลดระดับลงมาตํ่ากว่า 10 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากปัจจุบันราคานํ้าตาลทรายดิบสัญญาเดือนตุลาคม 2561 ปิดตลาด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อยู่ที่ 10.23 เซ็นต์ต่อปอนด์ ถือว่าราคาร่วงลงมาแรงจากที่ก่อนหน้านั้น (ปี 2560) ราคาอยู่ที่ 23-24 เซ็นต์ต่อปอนด์ โดยราคาร่วงลงมาต่อเนื่องมีสาเหตุมาจาก 3 ตัวแปรหลัก ประกอบด้วย ตัวแปรแรก มีปริมาณ นํ้าตาลโลกส่วนเกินติดต่อกัน 2 ปี ทำให้เกิดผลผลิตนํ้าตาลมากกว่าความต้องการใช้ หรือมีซัพพายมากกว่าดีมานด์สะสม ต่อเนื่อง


ทั้งนี้จากผลผลิตนํ้าตาลในตลาดโลกปี 2560/2561 มีจำนวน 193.08 ล้านตันนํ้าตาลแต่มีความต้องการใช้ในตลาดโลกอยู่ที่ 183.67 ล้านตันนํ้าตาล ขณะที่ปี 2561/2562 ปริมาณนํ้าตาลของโลกจะไต่ระดับสูงขึ้นไปถึง 192.24 ล้านตันนํ้าตาล ขณะที่ความต้องการใช้นํ้าตาลในโลกอยู่ที่ 186.37 ล้านตันนํ้าตาล จากที่ปริมาณนํ้าตาลในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้นนี้ ทำให้เกิดสต๊อกนํ้าตาลโลกส่วนเกินเกิดขึ้น

โดยข้อมูลจาก F.O.licht บริษัทวิจัยในเยอรมนี ระบุว่าฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ช่วง 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61) มีปริมาณนํ้าตาลในสต๊อกโลกที่เป็นส่วนเกินอยู่จำนวน 7.2 ล้านตันนํ้าตาล นับว่ามากที่สุดในรอบ 3 ปี และมีแนวโน้มว่าในฤดูการผลิตปี 2561/2562  จะมีสถิตินํ้าตาลโลกเกินต่อเนื่อง

ตัวแปรที่ 2 สถานะของกองทุนและนักเก็งกำไร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ถือตั๋วขายนํ้าตาลสุทธิ (Net Short) 132,331 ล็อต หรือประมาณ 6.722 ล้านตัน ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคานํ้าตาลในตลาดโลกที่ตกตํ่าลงด้วย

ตัวแปรที่ 3 ค่าเงินเรียล ของบราซิล เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าค่าเงินเรียลอ่อนค่าลงจะทำให้บราซิลขายนํ้าตาลออกมามากขึ้น ทำให้ราคานํ้าตาลตกลง ซึ่งการที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกอยู่ที่ 10-11 เซ็นต์ต่อปอนด์ นับว่าเป็นราคาที่ตํ่ากว่าต้นทุน


ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและนํ้าตาลไทย จำกัด กล่าวถึงสาเหตุที่สต๊อกนํ้าตาลโลกเพิ่มขึ้นมากในรอบ 3 ปีนั้น อีกสาเหตุมาจากที่เมื่อ 2 ปีก่อนผลผลิตนํ้าตาลในอินเดียเพิ่มขึ้นมากโดยเมื่อปี 2559/2560 มีปริมาณนํ้าตาลที่ผลิตภายในประเทศจำนวน 20.3 ล้านตัน พอปี 2560/2561 มีผลผลิตนํ้าตาล 32.2 ล้านตันนํ้าตาล และปี 2561/2562 คาดว่าอินเดียจะมีผลผลิตนํ้าตาลสูงถึง 33-33.5 ล้านตันนํ้าตาล โดยอินเดียผลิตเพื่อใช้ในประเทศราว 25-26 ล้านตันนํ้าตาลต่อปี ทำให้ปัจจุบันอินเดียเหลือนํ้าตาลส่งออกและเหลือเก็บสำรองไว้ใช้ภายในประเทศ

นอกจากนี้การที่ผลผลิตอ้อยและนํ้าตาลของไทยเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการโดยปี 2560/2561 มีปริมาณอ้อยสูงถึง 134.9 ล้านตันอ้อย ผลิตนํ้าตาลได้ 14.7 ล้านตันนํ้าตาล  จากที่เมื่อปี 2559/2560 มีปริมาณอ้อยรวมทั้งสิ้น 92.95 ล้านตันอ้อยและผลิตนํ้าตาลได้ 10 ล้านตันนํ้าตาล เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพิ่มปริมาณนํ้าตาลจากหัว BEET เมื่อปี 2559/2560 จำนวน 17 ล้านตันนํ้าตาล และเพิ่มมาเป็น 21 ล้านตันนํ้าตาลในปี 2560/2561 เป็นต้น


แหล่งข่าวจากบริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยถึงสถานะการส่งออกนํ้าตาลของไทยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2561 โดย 7 บริษัทผู้ส่งออก (ดูตาราง) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกในช่วงเดียวกันปีที่แล้วมีปริมาณผลผลิตนํ้าตาลทั่วประเทศที่ 14.7 ล้านตันนํ้าตาลในจำนวนนี้มีการส่งออก นํ้าตาลเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.337 ล้านตันนํ้าตลาด แต่กลับมีมูลค่าส่งออกลดลง หรือส่งออกที่ 59,800 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2559/2560 ที่มีการส่งออกนํ้าตาลทั้งสิ้น 3.7 ล้านตันนํ้าตาล แต่ถ้าโฟกัสมาที่มูลค่าส่งออกพบว่ามีมูลค่าสูงกว่าหรือมีจำนวน 61,970 ล้านบาท ทั้งที่มีปริมาณนํ้าตาลส่งออกน้อยกว่า เนื่องจากราคานํ้าตาลในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง ขณะนี้ลงมาอยู่ที่ 10-11 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากที่ราคานํ้าตาลดิบในตลาดโลกเคยสูงสุดเมื่อปี 2559 เดือนตุลาคมอยู่ที่ 23.90 เซ็นต์ต่อปอนด์ หลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงมาต่อเนื่อง

นายภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ค้าผลผลิตนํ้าตาล จำกัด กล่าวว่า ราคา นํ้าตาลทรายดิบในตลาดโลกมีโอกาสลงไปตํ่ากว่า 10 เซ็นต์ต่อปอนด์ค่อนข้างเป็นไปได้สูง เนื่องจากปีนี้และต่อเนื่องไปยังฤดูการผลิตปี 2561/2562 ที่จะเริ่มเปิดหีบในเดือนพฤศจิกายนนี้ ยังเป็นช่วงที่มีปริมาณอ้อยและนํ้าตาลจำนวนมากกว่าความต้องการใช้ในตลาดโลก โดยเฉพาะอินเดียจากที่เคยผลิตได้เพียง 20-25 ล้านตันนํ้าตาล ปี2560/2561 ก็เพิ่มขึ้นถึง 32 ล้านตัน มีนํ้าตาลในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 12 ล้านตัน ทั้งที่บริโภคภายในประเทศอินเดียเพียง 25 ล้านตัน เช่น เดียวกับไทยที่ปีนี้มีปริมาณสูงถึง 14.7 ล้านตันนํ้าตาล

หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,394 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561อินเดีย ไทย ราคา ราคานํ้าตาลโลก