BBLหนุนเศรษฐกิจเออีซี

29 June 2018


BBLหนุนเศรษฐกิจเออีซี  “ชาติศิริ” แนะปรับตัวก้าวข้ามความท้าทายทั้งการขยายเมืองดิจิตอล ยกระดับความมั่งคั่งเออีซี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)จัดสัมมนา AEC Business Forum 2018 จับเทรนด์ “Rising City, Rising Business” หนุนผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดอาเซียนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน โดยนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพเปิดเผยว่า การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี เมื่อปี 2558 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจทั่วโลก แม้ปัจจุบันจะมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนรวมทั้งประเทศ อื่นๆ ที่มีความก้าวหน้าและปัญหามากมายเกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่อื่นๆ แต่อาเซียนยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีพลวัตมากที่สุดในโลกโดยเห็นได้จากปี 2560 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัว 6.6-8.5% ด้วยมูลค่า 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะขยายตัวเป็น4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีประชากร 630 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 3 ของโลก และยังเชื่อมโยงจีนและอินเดีย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของโลก ขณะเดียวกันยังมีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ 2 ชั้นคือ นอกจากสมาชิกเออีซีและใน 4 ประเทศCLMVซึ่งมีแรงงานอายุน้อย ทรัพยากรมาก จึงมีความเป็นมัลติเนชันแนล ดังนั้นในปี 2559 เออีซีสามารถดึงการลงทุนจากทั่วโลกประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองและการก้าวสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งนอกจากเออีซีจะเป็นประตูลงทุนและรองรับซัพพลายเชนของประเทศไทยแล้วคาดว่าจะมีอีก 66 เมืองที่จะเกิดขึ้นรวมถึงประชากรที่จะเพิ่มขึ้นจาก 4 ประเทศคือ CLMV ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่ม 2 เท่า

“แบงก์กรุงเทพพร้อมใช้ประโยชน์จากสาขาช่องทางให้บริการทั้งกายภาพและดิจิตอลส่งเสริมธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า ซึ่งจะเห็นดิจิตอลและเทคโนโลยีให้บริการมากขึ้นในการอุปโภคและบริโภคที่สำคัญโครงการต่างๆที่รัฐบาลวางพื้นฐานให้ประเทศไทย เริ่มลงทุนระดับคลัสเตอร์ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งไทยและอาเซียน”

 

          หน้า 24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,376 วันที่ 21-23 มิ.ย. 2561


 


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลาดอาเซียน เออีซี ธนาคารกรุงเทพ