พาณิชย์ปรับเป้าส่งออกข้าวไทยเป็น10 ล้านตัน

4 May 2018


พาณิชย์ปรับเป้าส่งออกข้าวไทยเป็น10 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ เป็น 10 ล้านตัน จาก 9.5 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวของไทยขยายตัว และประเทศต่างๆมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสี่เดือนแรกที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 17 เมษายน ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยประมาณ 3,310,000 ตัน สูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน โดยข้าวที่ส่งออกมากที่สุดคือ ข้าวขาว คิดเป็น 48.74% รองลงมาเป็นข้าวนึ่งหรือ 27.70% และข้าวหอมมะลิ 16.19% โดยราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และข้าวหอมมะลิยังคงอยู่ในระดับสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนอกจากนี้ประเทศผู้นำเข้าข้าวหลายประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง และไทยยังคงมีการส่งมอบข้าวให้สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐต่อรัฐหรือ จีทูจี ในงวดที่ 5 อีกกว่า 1 แสนตัน ที่คาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ไทยยังชนะการประมูลข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับทางฟิลิปปินส์ที่เปิดประมูล 250,000 ตัน โดยไทยสามารถประมูลได้ 120,000 ตันเป็นข้าว 25% ขณะเดียวกันยังสามารถชนะประมูลข้าวอินโดนีเซียอีกกว่า 200,000 ตันด้วย ทำให้เชื่อว่าการส่งออกข้าวของไทยจะดีขึ้น และราคาก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยไทยยังมีการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ทั้งการไปโรดโชว์ในตลาดข้าวประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมไปถึงทางฝั่งยุโรป อย่าง ฝรั่งเศส นอกจากนี้จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และเชื่อมโยงตลาดด้วย

อีกทั้งจะมีการเปิดระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลที่เหลืออยู่อีก โดยจะเปิดระบายข้าวในกลุ่มเพื่อการบริโภคทั่วไป จำนวน 44,000 ตันก่อน ซึ่งจะมีการชี้แจงเงื่อนไขการประมูลในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะเปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 16 พฤษภาคม และให้เสนอราคาการประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้กรมยังเหลือข้าวสำหรับที่ไม่ใช่สำหรับการบริโภคของคนอีก 1.5 ล้านตัน และกลุ่มที่ไม่ใช่สำหรับการบริโภคของคนและสัตว์อีกกว่า 5 แสนตัน ซึ่งจะมีการประกาศเงื่อนไขการประมูลต่อไปกรมการค้าต่างประเทศ ข้าว ส่งออก พาณิชย์