พาณิชย์เดินหน้า! ยกระดับ 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' เป็นโชห่วยไฮบริด

27 April 2018


พาณิชย์เดินหน้ายกระดับ ‘ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ’ เป็น ‘โชห่วยไฮบริด’ เตรียมจัดโครงการติวเข้มเจ้าของร้าน 3 หมื่นราย ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. นี้ สอนเทคนิคการทำธุรกิจ การบริหารจัดการร้าน การเงิน และภาษี มั่นใจช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าได้แน่

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบแนวทางการทำงานให้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยในการดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ จำนวน 30,000 ราย โดยกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะทำการฝึกอบรมเจ้าของร้านหรือผู้แทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าละ 1 คน ตั้งเป้าหมายอบรมทั้งสิ้น 376 รุ่น อบรมรุ่นละ 50-80 คน เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ และสามารถพัฒนาจนเป็นโช่ห่วยมืออาชีพ หรือ ร้านโชห่วยไฮบริด ได้ในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ย. 2561

 

วิชัย โภชนกิจ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในแต่ละพื้นที่จะต้องประสานและติดตามให้เจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยจะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง และภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดทำหลักสูตรและจัดหาวิทยากร โดยจะมีการติดตาม เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐไประยะหนึ่ง จนกว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง
“จะจัดฝึกอบรมแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยจะกำหนดหลักสูตรที่เข้มข้นและมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ ทั้งการสอนเทคนิคการทำธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการร้าน การวางแผนซื้อ-ขาย การบริหารจัดการคลังสินค้า จัดการขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายอย่างง่าย การวางแผนด้านภาษี การเชื่อมโยง รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” นายวิชัย กล่าวนอกจากนี้ กระทรวงฯ จะมีการประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ผลิตสินค้า ร้านค้าส่งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่ด้วย

สำหรับการติดตามดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทำการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎกติกาที่ร้านค้าธงฟ้าต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมการค้าภายในอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเงื่อนไข โดยหากพบว่าร้านค้าใดมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นถอดออกจากการเข้าร่วมโครงการและยึดคืนเครื่องรูดบัตร
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“สนธิรัตน์” ปลื้ม...หกเดือน ยอดขายร้านธงฟ้าฯ 1.9 หมื่นล้าน
“พาณิชย์” จัดมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพให้ชาวโคราช-จ.ใกล้เคียง
ฐานเศรษฐกิจ โชห่วย พาณิชย์ ร้านธงฟ้าประชารัฐ Thansettakij โชห่วยไฮบริด