'อาลีบาบา' โอกาสของคนตัวเล็ก

24 April 2018
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) 4 ฉบับ ระหว่างหน่วยงานไทยกับกลุ่มบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ปฯ ประกอบด้วย
โครงการจัดตั้งศูนย์ Smart Digital Hub ในพื้นที่อีอีซี เพื่อส่งเสริมการค้ากับจีนและกลุ่ม CLMV โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล อี-คอมเมิร์ซ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย โครงการอบรมพัฒนาดาวเด่นด้านดิจิตอล (Digital Talent) โครงการความร่วมมือด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวดิจิตอล รวมถึงการเปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com ซึ่งเป็นเว็บซื้อขายออนไลน์ระดับโลกนั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในไทย ที่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง ‘อาลีบาบา’ ได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยเป็นพิเศษ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.)


 

ภาพการสัมภาษณ์จากรายการ "ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ"ต่อเรื่องดังกล่าวนี้ นายอุตตม กล่าวว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ทางฝ่ายไทยได้มีการเจรจากับทางกลุ่มอาลีบาบามาตั้งแต่ปี 2558 และเมื่อนายแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหารกลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป เห็นว่า ไทยมียุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งสอดรับกับธุรกิจของอาลีบาบาอยู่แล้ว จึงได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะมาร่วมกันพัฒนาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2559 ซึ่งตรงตามที่ไทยอยากได้

ดังนั้น เมื่อใจของ นายแจ็ค หม่า มาแล้ว กระบวนการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ตามมา จึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ต้องใช้เวลา เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ในการสร้างความชัดเจนให้ตรงกัน ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ทางกลุ่มอาลีบาบายังไม่เคยทำกับประเทศใด

 

©THANSETTAKIJโดยเอ็มโอยูที่ทำ 4-5 เรื่องนี้ จะมีความยึดโยงกัน และทั้ง 2 ฝ่าย จะได้ประโยชน์ร่วมกัน และเห็นพ้องร่วมกันว่า การพัฒนาบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะมารองรับการเข้าสู่สังคมดิจิตอล ซึ่งทางไทยเองก็ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด เพียงแต่กลุ่มอาลีบาบามาช่วยเสริมใช้เครือข่ายและเทคโนโลยีที่มีอยู่มาช่วยผลักดันให้เข้าถึงโลกออนไลน์ได้เร็วและกว้างขวางมากขึ้น

อีกทั้งทำให้กลุ่มคนตัวเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ เกษตรกร หรือชุมชน ได้มีโอกาสส่งสินค้าไปสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น ผ่านการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งอาลีบาบาได้เสนอให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิตอลและ อี-คอมเมิร์ซ ได้มีความเข้าใจ ได้เรียนรู้ และเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีไทยให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์และเข้าถึงตลาดจีน ซึ่งทางอาลีบาบาได้ทำกับประเทศจีนไปแล้ว แต่ของไทยยังไม่มีการดำเนินงาน การร่วมมือครั้งนี้ก็จะมาช่วยกันทำ รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวด้วย
นายคณิศ กล่าวว่า สำหรับการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ในการจัดตั้ง ‘สมาร์ท ดิจิตอล ฮับ’ นั้น จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยง SMEs ไทยในทุกระดับ ทุกท้องถิ่น รวมถึงกลุ่ม OTOP และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงตลาดจีนและตลาดโลก ซึ่งจะมีการลงทุนราว 1.1 หมื่นล้านบาท ประกอบไปด้วย การทำเรื่องกลุ่มกระจายสินค้า เป็นการสร้างอาคาร ที่ทำการนำเข้าส่งออกสินค้าเป็นระบบ มีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการนำระบบการทำงานที่มีเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการนำเข้าส่งออกสินค้า

ดังนั้น เมื่อกลุ่มอาลีบาบาเข้ามาลงทุนแล้ว จะทำให้นักลงทุนจีนเกิดความเชื่อมั่นตามมาลงทุน ที่จะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ตามเข้ามาอีก ไม่ว่าจะเป็น ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น จะมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงทางอาลีบาบายังเตรียมพื้นที่ให้กับคนไทยหรือคนตัวเล็กเข้าลงทุนในพื้นที่สมาร์ท ดิจิตอล ฮับ เพื่อที่จะรวบรวมสินค้าทั้งในและจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกไปจีนได้ด้วย ซึ่งฮับแห่งนี้จะเหมือนเป็นประตูให้สินค้าของคนตัวเล็กมีโอกาสสู่การค้าโลกได้

 

นายแจ็ค หม่า
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ปส่วนการที่กลุ่มอาลีบาบาไปลงทุนขนาดใหญ่ในมาเลเซียนั้น อย่าไปมองเรื่องของขนาด เพราะการเจรจากันเกิดขึ้นบนพื้นฐานความร่วมมือในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน การลงทุนสมาร์ท ดิจิตอล ฮับ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับมาเลเซียที่มีการลงทุนเพียงอย่างเดียว


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,359 วันที่ 22-25 เม.ย. 2561 หน้า 02
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
บิ๊กตู่วอนให้คิดใหม่เหตุต้าน“อาลีบาบา”“ไม่ใช่ผูกขาด”
70 นาที "แจ็ค หม่า" บุกทำเนียบ ปิดดีล "อาลีบาบา" ปักธงไทย
E-commerce ฐานเศรษฐกิจ อี-คอมเมิร์ซ อาลีบาบา Alibaba Thansettakij สมาร์ท ดิจิตอล ฮับ สินค้าอาลีบาบา อาลีบาบา จีน