70 นาที "แจ็ค หม่า" บุกทำเนียบ ปิดดีล "อาลีบาบา" ปักธงไทย

22 April 2018


ท่ายกมือไหว้ “สวัสดี” แบบไทยๆ เป็น อิริยาบถแรกของมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของ จีน ประธานกลุ่มบริษัท อาลีบาบาฯ “แจ็ค หม่า” ทันที่ที่ได้ก้าวลง จากรถโตโยต้าอัลพาร์ดสีขาว ด้านหน้าตึกนารีสโมสร ภายใน ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.55 น. โดย มี “นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ยืนรอต้อนรับ

“แจ็ค หม่า” ลงจากรถ พร้อมเดินตรงไปจับมือทักทาย นายสมคิด ระหว่างเดินเข้าไปใน ตึกนารีสโมสร เพื่อหารืออย่าง เป็นทางการ ระยะทางจากจุดลง รถไปถึงตัวอาคารไม่ถึง 10 เมตร แต่ต้องเดินผ่านกองทัพนักข่าว ทั้งไทยและต่างประเทศที่มายืน รอทําข่าวหน้าตึก “แจ็ค หม่า” ก็ยกมือไหว้สวัสดี ท่ามกลางเสียง ทักทายของกลุ่มนักข่าวว่า “เวลคัม มิสเตอร์แจ็ค หม่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ”
รายงานข่าวจากทําเนียบ รัฐบาล เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวงพูดคุย ระหว่างนายสมคิด กับแจ็ค หม่า มีตัวแทนจากรัฐบาล ไทย ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานัก นายกรัฐมนตรี และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะ กรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี)

ส่วนฝั่งอาลีบาบา นอก จากแจ็ค หม่า แล้ว ยังมีผู้บริหาร ระดับสูงประกอบด้วย Mr. Jason Pau กรรมการอาวุโส Mr.Zhang Ran กรรมการอาวุโส Mrs. Zhao Ying ประธานกรรมการ Global Business Group Mr. Song Juntao กรรมการอาวุโส Global Business Group Mr. WanLin Global ประธานบริษัทใช่เหนียว เน็ตเวิร์คฯ และนางสาวพิภาวิน สุดประเสริฐ ผู้จัดการใหญ่ประจํา ประเทศไทย บริษัท แอนท์ ไฟแนน เชียลฯ
ในวงพูดคุย นายสมคิด บอกกับแจ็ค หม่าว่า การมาเยือน ไทยครั้งนี้ของอาลีบาบานับเป็น จุดเริ่มต้นของความร่วมมือและ การลงทุนที่เป็นรูปธรรมระหว่าง ไทยกับกลุ่มบริษัท อาลีบาบาฯ ที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การวางแผนลงทุนก่อ ตั้ง Smart Digital Hub ใน พื้นที่ EEC การส่งเสริมเอสเอ็มอี ไทยให้เข้าสู่ระบบอี-คอมเมิร์ซ ของอาลีบาบาอย่างครบวงจร “การเข้ามาลงทุนในไทย ของอาลีบาบา นอกจากจะช่วย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับอี-คอมเมิร์ซการพัฒนาระบบ การชําระเงินออนไลน์ และส่ง เสริมศักยภาพให้แก่เอสเอ็มอีใน ประเทศไทยในอนาคตเมื่อการ เชื่อมโยงระหว่างไทยและประเทศ เพื่อนบ้านสมบูรณ์มากขึ้น อาลี บาบามีส่วนสําคัญที่จะช่วยพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ของไทยได้อีกด้วย”
ด้าน “แจ็ค หม่า” ตอบ กลับว่า ยินดีและเป็นเกียรติอย่าง ยิ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่อง ดังกล่าว พร้อมกับชื่นชมใน ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของ ประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่าง มาก หวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือ กันมากขึ้นในอนาคตแบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01-3-1หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายหารือ กัน 20 นาที จากนั้นในเวลา 10.30 น.นายสมคิด ได้นําคณะของแจ็ค หม่า เดินจากตึกนารีสโมสร ไป ยังตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเข้าพบปะพูด คุยกับ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งระหว่าง การเดินขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้า แจ็ค หม่า ยังคงยกมือไหว้สวัสดีพร้อม กับยิ้มทักทายสื่อมวลชนที่มารอ ทําข่าวตลอดทาง
256545
พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายก รัฐมนตรี บอกถึงบรรยากาศการ พบกันระหว่างคณะของอาลีบา บากับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า เป็นไป อย่างชื่นมื่น ซึ่งแจ็ค หม่าได้ยกมือ ไหว้สวัสดี และจับมือกับ พล.อ.ประยุทธ์ก่อนการสนทนา ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับ แจ็ค หม่าว่า ยินดีที่กลุ่มบริษัท อาลีบาบาฯให้ความเชื่อมั่นและ ร่วมมือกับไทย โดยไทยเชื่อมั่น ว่าแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ของ อาลีบาบาจะช่วยสร้างโอกาสด้าน การพัฒนาตามแนวนโยบายไทย แลนด์ 4.0 ของไทย

"นอกจากนโยบายไทย แลนด์ 4.0 และ โครงการ EEC ยังเชื่อมโยงไปแนวคิด One Belt One Road (หนึ่งแถบ หนึ่งเส้น ทาง) ของประเทศจีนได้อีกทาง หนึ่งด้วย"
นายกรัฐมนตรี ยังได้สอบ ถามแจ็ค หม่า ถึงแนวโน้มการ ค้าการลงทุนของบริษัทในต่าง ประเทศ ภายใต้รัฐบาลประธานา ธิบดีสี จิ้นผิง พร้อมกับย้ําว่า เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและ เติบโต รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบาย ต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้าและการ ลงทุนของนักธุรกิจส่งผลให้ไทย เป็นแหล่งลงทุนที่ดี และมีศักยภาพ ที่จะรองรับการลงทุนจากต่าง ประเทศรวมถึงการขยายการลงทุน ของกลุ่มบริษัท อาลีบาบารใน ระยะยาว

“เศรษฐกิจดิจิตอลถือ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ สําคัญของไทยโดยการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาใช้ในการขับเคลื่อนการ ปฏิรูป โดยอี-คอมเมิร์ซ เป็น กุญแจสําคัญที่จะขับเคลื่อน เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย ไปสู่เป้าหมาย ไทยยินดีที่อาลีบาบา วางแผนลงทุนสร้าง Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC เพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
รวมทั้งตั้ง เป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทางด้านการค้าอี-คอมเมิร์ซ เห็น ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางอาลีบา บาจะช่วยแบ่งปันประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีและผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยด้วย” พล.ท.วีรชนยังบอกด้วยว่า ใน ช่วงหนึ่งของการสนทนา นายก รัฐมนตรีเสนอไอเดียกับแจ็ค หม่า ว่าไทยยังมีการท่องเที่ยว แนวใหม่ ตามแนวคิดไทยแลนด์ บวกหนึ่ง (Thailand +1) หาก สามารถจับคู่การท่องเที่ยวใน มณฑลต่างๆของจีนได้จะยิ่งช่วย เพิ่มมูลค่าระหว่างกันได้มากยิ่ง ขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าวจากนั้น ประธานอาลีบา บา กล่าวกับพล.อ.ประยุทธ์ว่า ไทย ถือเป็นผู้นําในด้านการพัฒนาไป สู่เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งอาลีบาบา มั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนใน ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนบันทึก ความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่าง Ó งานต่างๆ ในการดําเนินโครงการ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิตอลของไทยในหลากหลาย มิติจํานวน 4 ฉบับ

“ผมขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ให้ความมั่นใจในการเข้ามาร่วม ลงทุนกับกลุ่มบริษัท อาลีบาบาฯ และพร้อมที่จะร่วมมือและ ช่วยพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเป็นรูป ธรรมโดยเร็ว”

แหล่งข่าวในวงสนทนา เล่าว่า ในช่วงหนึ่งของการสนทนา แจ็ค หม่า เล่าว่าก่อนมาพบ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีโอกาสไป เที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นการส่วน ตัว และได้เห็นความนิยมในการ ใช้แอพพลิเคชันของอาลีบาบา คือ อาลีเพย์ ในการซื้อขายสินค้า และท่องเที่ยว “ก็อยากให้ แอพพลิเคชันป๊อปปูลาร์ไปแบบ นี้ตลอด” ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ใช้ โอกาสนี้ในการชวนให้แจ็ค หม่า ไปเที่ยวเมืองอื่นๆของประเทศไทย บ้าง ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน เมืองรองและหลังเสร็จสิ้นการพูด คุยกันนาน 30 นาที มีการถ่าย รูปหมู่และรูปคู่อย่างเป็นกันเอง โดยพล.อ.ประยุทธ์สวมกอดกับ แจ็ค หม่า พร้อมกับทําท่าชูนิ้ว หัวแม่มือ
ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ บอกกับแจ็ค หม่า ก่อนอําลากัน ว่าในโอกาสเพิ่งผ่านพ้นวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ของไทย ก็ขออวยพร ให้สุขภาพแข็งแรงและประสบ ความสําเร็จทุกด้าน ก่อนที่ แจ็ค หม่า จะเดินทางออกจากทําเนียบ รัฐบาลเวลา 11.05 น.
นี่คือบรรยากาศอันชื่นมื่น ในช่วงเวลา 70 นาที ที่เกิดขึ้น ภายในทําเนียบรัฐบาลระหว่างการ เดินทางมาเยือนประเทศไทย ของ “แจ็ค หม่า” ที่นิตยสารฟอร์บส์ ยกให้เป็นมหาเศรษฐี ในอันดับ 20 ของโลกในปี 2561 ด้วยทรัพย์สิน มูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.28 ล้านล้านบาท


7567000รายงาน |70 นาที "แจ็ค หม่า" บุกทำเนียบ ปิดดีล "อาลีบาบา" ปักธงไทย |เซกชั่นเศรษฐกิจมหภาค หน้า12 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3355 ระหว่าง วันที่ 6-8 เมษายน 2561


อาลีบาบา Alibaba แจ็คหม่า อาลีบาบา กรุ๊ป Thansettakij