ลุ้น‘วิบูลย์-จักษ์กริช ’นั่งผู้ว่าการกฟผ.

24 February 2018


ลุ้นชิงผู้ว่าการกฟผ.คณะกรรมการสรรหา ชงบอร์ดตัดสินใจ 21 ก.พ. มี“จักษ์กริช” และ“วิบูลย์” ติดโผแทน “กรศิษฎ์” ที่จะหมดวาระวันที่ 30 เม.ย.นี้ รับเผือกร้อนช่วงรอยต่อเปิดเสรีแข่งขันด้านไฟฟ้า และถ่านหิน

แหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกฟผ. จำนวน 5 คน มีนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธาน มีกรรมการจาก กฟผ. 3 คน ได้แก่ นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พล.อ. วลิต โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นคนนอกอีก 2 คน แทนนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ที่จะหมดวาระภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

โดยได้เชิญผู้สมัครทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ซึ่งปฏิบัติงานตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ., นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งกฟผ. และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์คนละ 50 นาที

ทั้งนี้หลังจากฟังวิสัยทัศน์ แล้วคณะกรรมการสรรหา จะนำรายชื่อที่ผ่านมาสรรหา นำเสนอคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดกฟผ.ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพื่อให้อนุมัติซึ่งหากบอร์ดไม่ทักท้วงรายชื่อตามที่คณะกรรมการเสนอหรือท้วงติง ก็จะสามารถประกาศรายชื่อผู้ว่าการกฟผ.ได้ทันที

ส่วนรายชื่อที่ผ่านมาการสรรหานั้น มีนายจักษ์กริช และนายวิบูลย์ ที่จะนำรายชื่อเสนอบอร์ด เนื่องจากมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ โดยเฉพาะนายวิบูลย์ มีข้อด้อยน้อยที่สุด

สำหรับงานที่ผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่จะต้องเร่งสานต่อ อาทิ การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ,การปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันเสรีด้านไฟฟ้าที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น, โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน, โครงการขยาย สายส่งไฟฟ้า, การพัฒนาพลังงานทดแทน, โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) FSRU และการจัดหาแอลเอ็นจี เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,342 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


กฟผ. พลังงาน คณะกรรมการสรรหา