ขนส่งทางบกขยายเวลารถเมลล์มาตรฐานใหม่ขึ้นฟรีถึงสิ้นม.ค.61

21 January 2018


กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง เพิ่มความสุขให้ประชาชน ขยายเวลาให้บริการฟรี ในเส้นทางนำร่องรถโดยสารมาตรฐานใหม่ เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ถึงสิ้นเดือนม.ค. 61

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า หลังจากเปิดตัวเส้นทางนำร่องรถโดยสารมาตรฐานใหม่ ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2 เส้นทาง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชนเดินรถที่ผ่านการคัดเลือกด้วยมาตรฐานคุณภาพ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งเริ่มให้บริการเส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเป็นการให้วิ่งให้บริการฟรีตลอดเส้นทางจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างดีเนื่องจากตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนจากรอบนอกเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นใน เชื่อมต่อโหมดการเดินทางที่หลากหลาย มีจุดเด่นที่มีทางขึ้น-ลง สำหรับรถเข็นของผู้พิการหรือผู้สูงอายุ มีเสียงเตือนขณะประตูรถกำลังปิดเพื่อผู้พิการทางสายตา พร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยี GPS Tracking ติดตามการเดินรถตลอดเส้นทาง ทั้งยังรองรับระบบบัตร e-Ticket ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสุขในการเดินทางด้วยรถโดยสารมาตรฐานใหม่ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท มารัตน์ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว ขยายเวลาให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ประชาชนที่อยู่ในเส้นทางสามารถใช้บริการได้ฟรี ผ่านจุดจอดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เคหะบางพลีเมืองใหม่ เมกาบางนา ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์สถานีหัวหมาก พระราม 9 เดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม 9 ใช้ทางด่วนลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี และสิ้นสุดเส้นทางที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนเที่ยวกลับ ออกจากโรงพยาบาลราชวิถี ใช้ถนนศรีอยุธยา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดินแดง พระราม 9 ใช้ทางด่วน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์สถานีหัวหมาก ย้อนกลับเส้นทางเดิม รวมระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้รถโดยสารปรับอากาศขนาด 31 ที่นั่ง มีที่ยืนสำหรับผู้โดยสาร โดยมีจำนวนรถทั้งหมด 16 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยวต่อวัน และหลังจากสิ้นสุดช่วงให้บริการฟรี จะจัดเก็บอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 13-25 บาทนายสนิท กล่าต่อว่า ส่วนเส้นทางนำร่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) จะพร้อมให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้วยรถโดยสารขนาดเล็กปรับอากาศขนาด 21 ที่นั่ง และประกันที่นั่งไม่มีที่ยืน ซึ่งเป็นมาตรฐานรถแบบใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ใช้ทดแทนรถตู้โดยสาร โดยในเส้นทางดังกล่าวจะมีจำนวนรถทั้งหมด 18 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยววิ่ง อัตราค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย ให้บริการผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (บรมราชชนนี) ถนนราชพฤกษ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ตลาด อตก. สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต

เที่ยวกลับผ่าน สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ก่อนย้อนกลับเส้นทางเดิม ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางนำร่องได้ทางแฟนเพจ Facebook “การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม.” หรือ URL: http://www.facebook.com/BusRerouteBKK/ เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำมาประเมินและปรับปรุงการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการต่อไปกรมขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสาร