ขาใหญ่ล้มผังเมืองนนท์! ‘เซ็นทรัล-แสนสิริ-เพอร์เฟค’ดิ้นปรับโซนขึ้นตึกสูง

18 January 2018


บิ๊กธุรกิจ-ชาวบ้านร่วม 1,000 รายโดดขวางผังเมืองนนท์ “เซ็นทรัล-แสนสิริ-เพอร์เฟค-ธนาสิริ”ค้านแหลก ยืนกรานขอสร้างเกิน 1 หมื่นตร.ม. จัดสรรพื้นที่เขียว-ผุดคอนโดฯในซอย หลังปิดรับ คำร้องครบ 90 วัน

หลังครบกำหนด 90 วัน ที่ปิดประกาศร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแปลงที่ดินยื่นคำร้องคัดค้านกรณีได้รับผลกระทบ เพื่อนำบทเรียนที่มีอยู่ ปรับไม่ให้เกิดการพัฒนาอย่างไร้ระเบียบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่ามีประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน กว่า 1,000 ราย ยื่นคำร้องการมีส่วนได้ส่วนเสีย จากร่างผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) รวม 70 คำร้อง

โดยประเด็นหลักที่คัดค้านได้แก่ 1.พัฒนาอสังหาฯ ไม่ได้ 2. คัดค้านการก่อสร้างและขยายถนนสนามบินนํ้า ของกรมทางหลวงชนบท จากประชานิเวศน์ไปสนามบินนํ้า บรรจบที่ฝั่งท่าอิฐ 3. การขอปรับสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่นจากพื้นที่สีเขียว (เกษตรกรรม)เป็นพื้นที่สีเหลือง(ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) ฯลฯ 4. ผังเมืองรอนสิทธิ์ซื้อขายพัฒนาไม่ได้ 5.ขอแก้ข้อกำหนดให้ตั้งโรงงาน บางประเภท 6. ขอพัฒนา คอนโดมิเนียมในซอยขนาด 5-6 เมตร ได้เช่นเดิม เป็นต้น

อย่างไรก็ดีมีบริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ในตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าขอพัฒนาโครงการต่อเนื่องรวมทั้งขอปรับสีผังเมืองให้สามารถลงทุนต่อได้ รวมทั้งบริษัทพัฒนาที่ดินในท้องถิ่น เช่นเซ็นทรัล มีแผนพัฒนาห้างอเวนิว บริเวณตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย ขณะนี้ออกแบบไว้แล้ว แต่ผังเมืองใหม่ ไม่เอื้อให้สร้างได้บมจ. แสนสิริ ค้านว่าไม่สามารถพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรต่อได้ เพราะอยู่ในพื้นที่สีเขียวประเภท ก.2-ก.3 ทั้งๆ ที่เพิ่งซื้อที่ดินมา

++ร้องอิงก.ม.ควบคุมอาคาร

ส่วน บมจ.พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค มีที่ดิน 167 ไร่ทำเลปากเกร็ด พัฒนาไปแล้ว 1,000 หน่วย ยังเหลืออีก 2,000 หน่วยที่ ต้องดำเนินการต่อ แต่ติดผังเมืองห้ามพัฒนา นอกจากนี้ยังมีบริษัทพัฒนาที่ดินในจังหวัดนนทบุรีราว 10 ราย เช่น นิชดาธานี ระบุว่า ไม่สามารถพัฒนา คอนโดมิเนียม ในซอยสามัคคีได้ เพราะถนนแคบ ซึ่งความกว้างต้อง 12 เมตรขึ้นไป แต่ซื้อที่ดินรอพัฒนาแล้ว ขณะที่ บมจ.ธนาสิริ ร้องว่า มีแลนด์แบงก์จำนวนมากในจังหวัดนนทบุรีและพัฒนาต่อลำบาก โดยเฉพาะพื้นที่ย่านไทรน้อยบางกรวย ที่ผังเมืองส่วนใหญ่กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวห้ามพัฒนาบ้านจัดสรร

แหล่งข่าวจากจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ผู้ประกอบการเรียกร้องว่าต้องการพัฒนาอิงกับกฎหมายควบคุมอาคาร คือพัฒนาได้ทุกพื้นที่ 10 ต่อ 1 การพัฒนาโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เรื่องเขตทางของถนน ฯลฯ อย่างไรก็ดีอยากให้เอกชนมองมุมกลับว่า หาก ปล่อยให้สร้างโดยอิงกฎหมายควบคุมอาคารได้ทุกที่ จะมีเสียงร้องเรียนจาก ผู้อยู่อาศัยเดิมซึ่งวันดีคืนดีมีคอนโดมิเนียมสร้างสูงปรี๊ดประชิดตัวบ้าน หรือกรณี สร้างคอนโดมิเนียมติดกับโรงงานที่มีเสียงดังแต่ผู้ประกอบการเมื่อขายหมดก็ทิ้งไปแต่คนที่รับกรรมคือ ชุมชนและผู้บริโภค

นอกจากปัญหาดังกล่าวยังพบว่ามีชาวบ้านมาร้องที่จังหวัดว่าถูกนายหน้าหลอกว่าที่ดินไม่สามารถพัฒนาได้ ซึ่งเป็นแผนกดราคาซื้อให้ตํ่าลง เพื่อขายให้กับผู้ประกอบการบ้านจัดสรรอีกต่อ ส่วนชาวบ้านจำนวนหนึ่งฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาก่อนข้ามสะพานมายังกรุงเทพมหานคร ย่าน ปากเกร็ด ไทรน้อย ต้องการปรับพื้นที่สีเขียวเป็นสีเหลืองเพื่อต้องการขายที่ดินให้กับบริษัทพัฒนาบ้านจัดสรร หากไม่ปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่ม เท่ากับที่ดินของเขาขายไม่ได้ ขณะที่ โรงงานอย่างวราภรณ์ซาลาเปา ตั้งอยู่ทำเลไทรน้อยต้องการสร้างโรงงาน ขนาด 3 แรงม้ามีคนงานเพิ่ม 50 คน แต่กำหนดให้สร้างได้เพียง 1-2 แรงม้า เป็นต้น

“ยอมรับว่าราคาที่ดินโซนกลางของนนทบุรี ตั้งแต่ คลองนนทบุรี ข้ามสะพานพระราม 5 มายังฝั่งตะวันออกของเมืองนนท์ ค่อนข้างสูง ไร่ละ 10 ล้านบาทขึ้นไป แม้จะเป็นพื้นที่สีเขียวก็ตาม” แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ดี ท้องถิ่นและโยธาจังหวัดจะรวบรวมคำร้อง ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาจังหวัดนนทบุรีที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธาน จากนั้น จะส่งต่อไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าคณะกรรมการให้ความเห็นด้านคำร้อง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านผังเมือง พิจารณาว่าจะผ่อนปรนตามคำร้องได้หรือไม่ หากผ่านแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง และ คณะกรรมการผังเมืองที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย และกฤษฎีกาตามลำดับ

นายชายนิด อรรถญาณสกุล++บิ๊กอสังหาฯ โอด
นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค หรือ PF สะท้อนว่าบริษัทยื่นคำร้องเนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะเห็นว่า การทำผังเมืองไม่สอดรับกับ รถไฟฟ้าที่เข้าถึงจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้บริษัทมีที่ดินบริเวณ ห้าแยกปากเกร็ด 700 ไร่ แยกเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 200 ไร่ที่เหลือ 500 ไร่ร่วมเป็นพันธมิตรพัฒนา ประกอบด้วย แสนสิริ พฤกษา เอสซีแอสเซท ได้ซื้อที่ดินพัฒนา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวโดยเปิดตัวปีหน้า ส่วน PF ยังเหลือที่ดินอีก 167 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งบริษัท ยื่นคำร้องขอพัฒนาทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ต่อเนื่อง หลังพัฒนาไปแล้ว 2-3 โครงการ

พีระพงศ์ จรูญเอกนายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออริจิ้น พรอพเพอร์ตี้ เดิม คอนโดมิเนียมพัฒนา ถนน 6 เมตร ได้แต่ผังใหม่ ต้องมีถนนกว้าง 12 เมตร ถึงจะพัฒนาได้ อยากสะท้อนว่า ทั้งจังหวัดนนทบุรี มีถนนกว้าง 12 เมตรน้อยมาก นอกจากรถไฟฟ้า หากพัฒนาบ้านต่อ

ราคาต้องสุง 2 เท่าเทียบจากราคาเดิมเพราะที่ดินต้นทุนสูงอยู่แล้วทางออกบริษัท เน้นทำเลเดิมคือ ทำเลบางนา ทำเลสมุทรปราการ และทำเลปทุมธานี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561