ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง CLMV จับมือสู่ครัวโลก

17 January 2018


นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์  ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเครือซีพีในกลุ่มประเทศ CLMV เดินหน้ายุทธศาสตร์ครัวโลก ที่ครอบคลุมการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายทำนอง พลทองมาก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด, นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการเขตประเทศฟม่า เครือเจริญโภคภัณฑ์, นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น และ นายปรีดา จุลวงษ์  รองประธานกรรมการ บริษัทซี.พี.กัมพูชา จำกัด ร่วมประชุม ณ ประเทศเวียดนาม