บ้านหนีนํ้าที่ดูไบ

20 January 2018


ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้นทำให้เกิดปัญหานํ้าท่วมในหลายพื้นที่ กรณีที่รุนแรงถึงขั้นต้องมีการอพยพประชาชนนับล้านคนออกจากพื้นที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ ระดับนํ้าทะเลที่ท่วมสูงไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน แต่ยังสร้างความ เสียหายให้กับตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย โจทย์ดังกล่าวทำให้ วอเตอร์สตูดิโอ (Waterstudio) บริษัทออกแบบจากประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่งเชี่ยวชาญการออก แบบสถาปัตยกรรมริมนํ้า นำมาใช้ในการออกแบบโครงการบ้านพักอาศัยระดับหรูหราแห่งใหม่ในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

โครงการ “เอมิลลาราห์” (Amillarah) ประกอบด้วยบ้านพักแบบวิลล่าจำนวน 33 หลัง ตั้งอยู่บนทุ่นลอยนํ้าในทะเล เมื่อนํ้าทะเลขึ้นสูง ทุ่นดังกล่าวก็ลอยขึ้นตาม ผู้ออกแบบคือ วอเตอร์สตูดิโอ ผู้ก่อสร้างคือ บริษัท ดัตช์ ด็อคแลนด์สฯ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่นกัน การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมนี้นอกชายฝั่งดูไบ เป็นที่คาดหมายว่า ภายในปี 2643 หรือในอีก 82 ปีข้างหน้า นํ้าทะเลอาจหนุนระดับสูงขึ้นอีก 3 ฟุตเมื่อเทียบกับระดับปัจจุบัน ซึ่งนั่นหมายความว่า หลายพื้นที่ในยูเออีจะถูกนํ้าท่วม แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง โครงการเอมิลลาราห์ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะตัวบ้านหรูจะตั้งอยู่บนทุ่นที่เป็นเหมือนเกาะลอยนํ้า ขนาดทุ่นเริ่มตั้งแต่ 1.5 - 4.5 แสนตารางฟุต สมาชิกโครงการต้องจอดรถไว้ที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ แล้วนั่งเรือหรือเครื่องบินนํ้ามายังวิลล่าบนเกาะ สำหรับสนนราคาเริ่มที่หลังละ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 759 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561ดูไบ บ้านหนีนํ้า