โรงงานผลิตรถยนต์รักษ์โลก

20 January 2018


มลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมหรือโรงงาน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนโดยทั่วไป รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 437.5 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี

โรงงานรถยนต์เอ็มจีแห่งใหม่นี้ ใช้งบลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท มีกำลังการผลิตสูงสุด 1 แสนคันต่อปี ด้วยนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (Automations) และหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotics) ผสานกับเทคโนโลยีการผลิตและระบบตรวจสอบคุณภาพ และเป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ตั้งของโรงงานอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ถือเป็นที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ทำให้โรงงานแห่งใหม่นี้เป็นฐานการผลิตรถยนต์เอ็มจีพวงมาลัยขวาระดับโลก เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

“สือ กั๋ว หย่ง” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี-มอเตอร์ ซีพี จำกัด กล่าวว่า เอสเอไอซี-มอเตอร์ ซีพี และแบรนด์เอ็มจี ก่อสร้างโรงงานแห่งแรกในไทยปี 2013 ได้นำรถยนต์คุณภาพหลายรุ่นเข้าสู่ตลาด เช่น 3, MG5, MG6, MG GS เป็นต้น และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อสร้างศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์เอ็มจี เปิดตัวบริการหลังการขาย และแบรนด์รถมือ 2 ในประเทศไทยด้วย

ปี 2016 เอ็มจีสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศไทยอีกครั้ง รถเอ็มจีทุกรุ่นที่ผลิตในโรงงานแห่งใหม่นี้ จะดำเนินการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ อินเตอร์เน็ต คาร์ รถพลังงานทางเลือก คาร์แชริ่ง และ รถขับเคลื่อนเองอัตโนมัติ

โรงงานผลิตรถยนต์ เอ็มจี แห่งนี้ นอกจากจะมีเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยแล้ว การออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ เอ็มจี ยังติดตั้งหุ่นยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการเสริมสร้างความปลอดภัยในสายการผลิต และยังช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและมลพิษต่างๆ โดยคำนึงถึงหลัก “การยศาสตร์”(Ergonomics) หรือ ระบบความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎกับงาน ทำให้โรงงานแห่งนี้นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเอื้อต่อสภาพการทำงานที่เหมาะสมของพนักงานและเจ้าหน้าที่ เอ็มจีอีกด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561


รักษ์โลก โรงงานผลิตรถยนต์