ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : "ยางพารา" สินค้าควบคุม ช่วยชาวสวน ทลาย 5 เสือ

16 January 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาแรน และคุณอุบลรัตน์ เถาว์น้อย สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น "ยางพารา" สินค้าควบคุม ช่วยชาวสวน ทลาย 5 เสือ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)ยาง เกษตรกร ยางพารา สวนยาง ชาวสวนยาง เกษตร สินค้าควบคุม