แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017 กุญแจแห่งความสำเร็จวงการนักออกแบบและอุตสาหกรรมยิปซัมไทย

16 January 2018


ตอกยํ้าความเป็นผู้นำนวัตกรรมยิปซัมไทย ยิปรอคส่งผลงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทั้ง 4 ประเภท เป็นตัวแทนประเทศไทยบินไปสร้างความยิ่งใหญ่ในงานแซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11 ณ ประเทศโปรตุเกส

ภาพลักษณะตัวอาคารภายนอกโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมร.ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประกวดโครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ ปี 2560 นี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในแต่ละประเภทซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทั้งในด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ตลอดจนการเลือกใช้โซลูชันเพื่อสรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรมอันงดงามในประเทศไทย ผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้สำเร็จลงได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของยิปรอค ซึ่งแต่ละโครงการล้วนมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ทำให้การประกวดในปีนี้มีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจอีกครั้งต่อทุกภาคส่วนที่ช่วยให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตัวแทนจากประเทศไทยเหล่านี้จะไปสร้างความสำเร็จในระดับสากลได้ ในการประกวดบนเวทีโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศโปรตุเกส”

ภาพการออกแบบและตกแต่งภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯโครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ หนึ่งในโครงการประกวดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยิปซัมประเทศไทย สามารถดึงดูดโครงการที่มีความโดดเด่นทั้งในประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืน งานยิปซัมบอร์ด งานปูนฉาบยิปซัม และอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ได้เป็นจำนวนมาก ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานยิปซัมและผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านทักษะช่างฝีมือ ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงานช่างฝีมือและความท้าทายด้านเทคนิคการก่อสร้าง ด้านการปฏิบัติงานของช่างรับเหมา เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันยิปซัมในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านภาพรวมของโครงการ ซึ่งพิจารณาคุณภาพโดยรวมของอาคาร/โครงการ ทั้งในแง่การมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและความยั่งยืน

ผู้ชนะการประกวดโครงการ “แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017” ประกอบด้วย โครงการชนะเลิศประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainability) ได้แก่ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัท คอนไซส์ จำกัด และ บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด โครงการชนะเลิศประเภทงานปูนฉาบยิปซัม (Plaster) ได้แก่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก โดยบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด โครงการชนะเลิศประเภทงานยิปซัมบอร์ด (Plasterboard) ได้แก่ โรงแรมไอบิส อิมแพ็ค (เมืองทองธานี) กรุงเทพ โดยบริษัท บวิค-ไทย จำกัด และโครงการที่ชนะเลิศประเภทอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (Non-Residential) ได้แก่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยบริษัท ฤทธา จำกัด

ภาพการออกแบบและตกแต่งภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชการประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ สถาปนิกและนักออกแบบในประเทศไทย ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอคในงานออกแบบที่สวยงามโดดเด่นและแสดงถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลก โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับอีก 45 ประเทศทั่วโลก ในโครงการ แซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อเรียนรู้อุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับโลก รวมถึงนวัตกรรม โซลูชันเพื่อความยั่งยืน และโครงการสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่น ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอคหรือผลิตภัณฑ์ในเครือแซง-โกแบ็ง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,331 วันที่ 14 - 17 มกราคม พ.ศ. 2561


ยิปรอค ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม แซง-โกแบ็ง