ครม.เห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดินสระแก้วเป็นจุดผ่านแดนถาวร

21 November 2017


ครม.เห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน จ.สระแก้วเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา อีก 1 แห่ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)(21พ.ย.60) เห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากมีปริมาณการค้าและการเดินทางเข้าออกของบุคคลจำนวนมากและสม่ำเสมอโดยปี 59 มีคนไทยเดินข้ามแดนไปกัมพูชา 1,156 คน ขณะที่คนกัมพูชาเดินทางเข้ามาไทย 1,056,775 คน มีมูลค่าการนำเข้าสินค้า 3,587 ล้านบาท ส่งออก 2,984 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านคมนาคม ซึ่งปัจจุบันมีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 51 เมตร ขณะที่สภาพถนนฝั่งกัมพูชาเป็นถนนลาดยาง มี 2 ช่องทางจราจร และยังมีความพร้อมของส่วนราชการและหน่วยงานเจ้าหน้าที่ และมีทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรดำเนินการอยู่แล้ว

ปัจจุบัน ชายแดนไทย-กัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรแล้ว 6 แห่ง คือ ที่ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ตราด อย่างละ 1 แห่ง และที่จันทบุรี 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีจุดผ่อนปรนการค้า 10 แห่ง 


สระแก้ว จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า บ้านเขาดิน