ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : IoT กับการเปลี่ยนโลก

16 November 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น IoT กับการเปลี่ยนโลก โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ IoT นวัตกรรม Internet of Things