คอนโดตํ่า 1 แสนบาทต่อตร.ม.เหลือเพียบ

19 November 2017


นายสุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครช่วง 10 เดือนที่ผ่านมานั้น ยังคงไม่มีความแตกต่างจากช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมามากนัก อาจจะเป็นเพราะว่าภาพรวมของกำลังซื้อยังไม่ได้ดีขึ้นแบบชัดเจนแม้ว่าสัญญาณบวกต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยยังคงระมัดระวังในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการสร้างภาระหนี้สินในระยะยาว อีกทั้งการที่ธนาคารต่างๆ มีความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและยังคงไม่ได้ผ่อนคลายเงื่อนไขการพิจารณาการขอสินเชื่อลงเท่าไหร่ทำให้ผู้ซื้อส่วนหนึ่งติดปัญหาในการขอสินเชื่อธนาคารและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือคอนโดมิเนียมจากผู้ประกอบการมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ และทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรับภาระในการขายต่อไป

สุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามีโครงการเปิดขายใหม่มากกว่าบ้านจัดสรร ประกอบกับการที่เส้นทางรถไฟฟ้าหลายสายเริ่มการก่อสร้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีผลทำให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงมีแต่โครงการคอนโดมิเนียมเท่านั้นที่สามารถพัฒนาบนที่ดินที่มีราคาขายสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ได้ และเมื่อราคาที่ดินสูงขึ้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายต่อยูนิตสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนโครงการที่มีราคาขายตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรยังคงมากที่สุด

คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่เหลือขายคือคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร แต่ไม่ได้หมายความว่าคอนโดมิเนียมในกลุ่มนี้มีปัญหาหรือว่าขายไม่ดี เพียงแต่ว่าคอนโดมิเนียมในกลุ่มนี้มีการเปิดขายมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้มียูนิตเหลือขายในตลาดมากที่สุด โดยคอนโดมิเนียมเหลือขายในกรุงเทพฯ ณ ปัจจุบันมีประมาณ 35,000 หน่วย โดย 55% ของจำนวนดังกล่าวเป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร

ซึ่งสัดส่วนนี้ลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้หลายปี และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องในอนาคต เพราะโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่มีแต่ราคาสูงขึ้นแทบทุกทำเล ในขณะที่คอนโดมิเนียมระดับราคามากกว่า 300,000 บาทต่อตารางเมตรก็มีโครงการเปิดขายใหม่ต่อปีไม่มากนักจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,314 วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คอนโด