ซึมซับปรัชญา เอ.พี.ฮอนด้า สู่ผู้นำที่เคารพความเป็นปัจเจกบุคคล

18 November 2017


การที่พนักงานคนหนึ่งจะใช้ชีวิตการทำงานอยู่กับองค์กรเพียงองค์กรเดียวได้นานถึง31 ปีเต็ม โดยไม่ย้ายไปที่ไหน และเขายังเติบโตในหน้าที่ จนกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในที่สุด องค์กรแห่งนั้นต้องมีเสน่ห์มากพอสมควรเลยทีเดียว… แล้วอะไรคือเสน่ห์ ที่ทำให้“สุชาติ อรุณแสงโรจน์” ผู้ไต่เต้าจากพนักงานวิจัยและพัฒนาเมื่อกว่า 30 ปีก่อน จนวันนี้ เขาได้ขึ้นนั่งตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ดูแลเรื่องฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

“สุชาติ” เล่าว่า เข้ามาทำงานกับเอ.พี.ฮอนด้า เมื่อ 31 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้น เอ.พี.ฮอนด้าจัดตั้งบริษัทขึ้นพอดี และได้เข้ามาเป็นพนักงานคนแรกของแผนกวิจัยและพัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยสาเหตุที่ว่า เอ.พี.ฮอนด้า มีความชำนาญรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ซึ่งไม่ถูกจริตกับผู้บริโภคคนไทย แผนกวิจัยและพัฒนาฯ จึงต้องเกิดขึ้น และค้นพบว่า คนไทยนิยมเครื่องยนต์ 2 จังหวะมากกว่า

สุชาติ อรุณแสงโรจน์“ถ้าเขาจะกินบะหมี่นํ้า เราต้องทำบะหมี่นํ้าให้เขากิน เราต้องถามว่าเขาต้องการจะกินอะไรแล้วพยายามทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด… ผมเดินสาย ขี่มอเตอร์ไซค์ เดินเท้า ไปถามความชอบ ความไม่ชอบ ของคนไทย เช็กเชิงลึก เดินอยู่หลายปี แล้วเอามาสรุป แล้วเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ส่งไปให้ญี่ปุ่นและเดินทางไปช่วยเขาทำแบบ… นั่นคือ หน่วยงานอาร์แอนด์ดี ซึ่งทุกวันนี้ โตขึ้นมาเป็นบริษัท และเป็นฐานของอาเซียนอยู่ในประเทศไทย”

“สุชาติ” ยังบอกว่า เอ.พี.ฮอนด้า ยังมีปรัชญา หรือแนวคิดในการทำงานที่เขาชอบและประทับใจมากๆ นั่นคือ 1. การเคารพในปัจเจกบุคคลให้เกียรติทุกคน ทั้งในแง่ความคิดและความต้องการไม่มีการแบ่งว่า ตำแหน่งสูงต้องอยู่สูง แตะไม่ถึงโต๊ะนั่งทำงานก็เหมือนกัน คิวยาวอย่างไรประธานก็ต้องไปยืนเข้าแถวเหมือนกัน ทุกคนทำงานเหมือนกัน ต้องมีการระดมสมอง และรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ความต่างคือ หน้าที่รับผิดชอบ

2. ยินดี 3 ประการ คือ คนซื้อ คนขาย คนผลิต ต้องยินดีหมด ทุกคนต้องวินวิน ผู้บริโภคคืออันดับ 1 เพราะฉะนั้นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ สำหรับเอ.พี.ฮอนด้า ซึ่งเขาปลูกฝังพนักงานเลยว่า การทำธุรกิจต้องมอง3 มุม ในแต่ละมุมแฮปปี้ไหม ถ้าไม่งั้น ก็อย่าทำและส่วนที่ 3. การคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นการทำร่วมกันทั้งเอ.พี.ฮอนด้า และดีลเลอร์ ในส่วนนี้ “สุชาติ”ได้ให้ไอเดียในหลายๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรมวิ่ง31 ขา เพื่อปลูกฝังเรื่องความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม กิจกรรมเรดแชมเปี้ยน การสนับสนุนให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะพื้นฐานของการเตะฟุตบอลแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบริจาคเลือด และอื่นๆ อีกมากมาย

“เราช่วยกันคิด ประมาณปี 2000เรามีกำไร ก็ต้องคืนสังคม เรามองว่าคืนอย่างไร มีการถามลูกค้า ราชการ สื่อ ดีลเลอร์ ผลที่ได้ออกมาคือ การศึกษา… ผมอาจจะเติบโตจากการพัฒนา เลยมีวิธีคิดแบบนี้ แนววิธีการทำธุรกิจของฮอนด้า ทั้งเรื่อง ปัจเจกบุคคล และวินวิน ผมก็ซึมซับมา ก็เอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ”

จากวันแรกที่เข้ามาร่วมงานกับเอ.พี.ฮอนด้า ความท้าทายของผู้นำคนนี้คือ การทำวิจัยตลาด แก้ปัญหายอดขายที่ไม่ดีของบริษัท หลังจากนั้น ปรัชญาการทำงานของเอ.พี.ฮอนด้า ก็หล่อหลอมให้เขาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ ทั้งการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กร และแสดงความสามารถ พร้อมผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพ ผ่านการระดมสมอง เพราะหากผู้นำทำหน้าที่สั่งอย่างเดียว ทีมงานก็จะไม่มีโอกาสได้พัฒนาและนั่นคือ การทำธุรกิจที่ไม่มีความยั่งยืน

สำหรับวันนี้ ความท้าทายของ “สุชาติ”คือ การหล่อหลอมทีมงานรุ่นต่อๆ ไป ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปรัชญาที่ดีขององค์กรโดยไม่หยุดนิ่ง เพราะโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไวมาก ถ้ายังทำอะไรเดิมๆทั้งสินค้าและวิธีขาย ก็ไปไม่รอด วันนี้ทั้งเอ.พี.ฮอนด้า และดีลเลอร์ จึงมีอะไรใหม่ๆออกมาสู่ตลาดเป็นระยะๆ ซึ่งนั่นคือ การตอบความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค

หนึ่งในวิธีคิดของเอ.พี.ฮอนด้าคือ การแข่งขัน เพราะการแข่งขันทำให้เกิดการคิด และพัฒนาไปข้างหน้า… ถ้าเราจะยั่งยืน ต้องไม่คิดแต่ตัวเอง ต้องคิดถึงคนอื่น และไม่หยุดนิ่ง

การได้ทำหน้าที่หาข้อมูลเชิงลึกให้กับบริษัทในวันนั้น ทำให้ผู้บริหารท่านนี้รู้จักและเข้าใจความต้องการของคนไทยมากขึ้น และยังยึดมั่นกับการทำวิจัยและสำรวจความต้องการของลูกค้า เป็นฐานในการพัฒนาการทำงานในอีกหลายๆ เรื่องเช่นเดียวกับบริษัทแม่ของเอ.พี.ฮอนด้า ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยอย่างมาก จนทำให้เอ.พี.ฮอนด้า กลายเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาตั้งแต่กว่า 30 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน

ทั้งหมดนั่นคือ หัวใจของการบริหารงาน ที่เอ.พี.ฮอนด้า หล่อหลอมให้กับลูกหม้อที่ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำองค์กรคนนี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,314 วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


เอ.พี.ฮอนด้า ปรัชญา