พาณิชย์เอาจริงปรามผู้ค้าโขกราคาดอกดาวเรืองสูงเกินจริง

18 October 2017


-18 ต.ค.60-นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้สำรวจสถานการณ์การจำหน่ายดอกดาวเรือง ที่ตลาดการ์เด้น เซ็นเตอร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยยอมรับว่าช่วงนี้ประชาชน รวมถึงหน่วยงาน และองค์กรต่างต้องการใช้ดอกดาวเรืองเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ในบางพื้นที่ ปริมาณและผลผลิตดอกดาวเรืองอาจเติบโตไม่ทันความต้องการของประชาชน ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก ทำให้ดอกดาวเรืองได้รับความเสียหาย และโตช้า แต่กรมการค้าภายในได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรโดยราคาดอกดาวเรืองช่วงนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นบ้าง เพราะความต้องการใช้เป็นจำนวนมาก จนแหล่งเพาะปลูกบางแห่ง ไม่สามารถเพาะเลี้ยงให้ทันความต้องการ แต่ทางกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแล ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ค้าต่างๆ ให้จำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล เพราะทุกคนต่างต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยเช่นเดียวกัน รวมทั้งต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนด้วย  โดยราคาดาวเรือง ขายส่งต้นละ 45 บาท จำหน่ายปลีก ราคาต้นละ 25 -100 บาท โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดของดอกดาวเรือง

ทั้งนี้ กรมได้ออกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายดอกดาวเรือง ต้นดอกดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ ในราคาที่สูงเกินสมควรและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อป้องกันมิให้ผู้ค้าจำหน่ายดอกดาวเรือง ต้นดอกดาวเรือง และเมล็ดพันธุ์ ในราคาสูงเกินสมควร โดยหากจำหน่ายในราคาที่สูงเกินควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1.4แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือ จำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะตรวจสถานการณ์การจำหน่ายดอกดาวเรืองทั่วประเทศ ตลอดชาวงระยะเวลางานพระราชพิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคา


พาณิชย์ ดอกดาวเรือง โขกราคา ปราม