พาณิชย์เผยสภาศก.โลกยกทีมมาไทยเตรียมนัดถก“สมคิด”พร้อมทีม

18 October 2017


“พาณิชย์”เผยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ยกทีมมาไทยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี พร้อมนัดหารือกับ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” หัวหน้าทีมเศรษฐกิจและรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum-WEF) ซึ่งเป็นสถาบันและเวทีประชุมที่มีบทบาทและอิทธิพลสำคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก ได้ตกลงที่จะจัดคณะเดินทางมาไทย และจะพบปะหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เช่น พาณิชย์ คลัง อุตสาหกรรม ดีอี รวมถึงหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนรายสำคัญ เช่น ปตท. ธนาคารกรุงเทพ และไทยเบฟ เป็นต้น


“ในการพบปะกันครั้งนี้ จะมีการหารือในประเด็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย จะมาดูกันว่าอะไรเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และประเด็นที่จะต้องเสริมและหรือควรเร่งปรับปรุง เพื่อผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ เพราะ WEF เป็นผู้มีความชำนาญด้านนโยบายและการปรับตัว ซึ่งไทยจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับใช้ และกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกยุคใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย”นางอภิรดีกล่าว

ทั้งนี้ WEF ยังจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่ออธิบายถึงการคำนวณดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Ranking) ของประเทศต่างๆ โดยในปี 2561 มีแนวโน้มที่จะนำเกณฑ์ชี้วัดใหม่มาใช้ในการวัดและจัดอันดับ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับด้านนวัตกรรมมากขึ้น

ขณะเดียวกัน WEF จะเข้ามาจัดสัมมนาในไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี โดยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่อง Competitiveness and Inclusive Growth : Navigating towards Thailand 4.0 ในวันที่ 20 พ.ย.2560 ด้วย

ปัจจุบัน เมื่อเดือนก.ย.2560 ที่ผ่านมา WEF ได้จัดลำดับให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในลำดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 34 จากการจัดลำดับในครั้งก่อนหน้านี้เศรษฐกิจ พาณิชย์ เอกชน ขีดความสามารถ