พาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีนี้เหลือ 0.4-1% จาก 0.7-1.7%

2 October 2017


พาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีนี้เหลือ 0.4-1% จาก 0.7-1.7% ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าคาด ระบุเงินเฟ้อ ก.ย. สูงขึ้น 0.86% จากราคาบุหรี่เหล้าขยับ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพรน.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อ)ทั่วไปเดือนก.ย. 2560 เท่ากับ 101.22 สูงขึ้น 0.86% เทียบกันยายน 2559 และสูงขึ้น 0.58% เทียบส.ค. 2560 นับว่าเป็นบวกต่อเนื่องเดือนที่ 3 ตั้งแต่ก.ค. 2560 โดยเงินเฟ้อทั่วไปที่สูงขึ้นเป็นผลจากหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 1.32% เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และการปรับขึ้นของราคาบุหรี่และสุราจากภาษีใหม่ และค่าไฟ รวมถึงก๊าซเอ็นจีวีที่ราคาสูงขึ้น ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.06% เช่น ผักสดราคาสูงขึ้น ผลผลิตลดลงเพราะเน่าเสียหายจากฝนชุก

ทั้งนี้ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.ย.ที่สูงขึ้น เมื่อดูปัจจัยหลัก เช่น ค่าไฟ มีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.092% ราคาก๊าซเอ็นจีวีมีผล 0.00096% กฎหมายภาษีสรรพสามิตตัวใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 ทำให้ราคาบุหรี่ เหล้า เบียร์ราคาขยับขึ้น รวมมีผลต่อเงินเฟ้อ 0.027% แบ่งเป็น บุหรี่มีผล 0.028% เบียร์ 0.001 เหล้า 0.0004% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน หักกลุ่มอาหารสดและพลังงาน เดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 101.44 สูงขึ้น 0.53% เทียบก.ย. 2559 และสูงขึ้น 0.09% เทียบส.ค. 2560 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 9 เดือนแรกปีนี้ สูงขึ้น 0.59% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 9 เดือนแรกปีนี้ สูงขึ้น 0.54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากการได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจจนถึงปัจจุบัน ทำให้สนค.ต้องปรับตัวเลขประมาณการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 เป็น 0.4-1% จากเดิม 0.7-1.7% ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี 3-4% เช่นเดิม ขณะที่ราคาน้ำมันดิบดูไบ 45-55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเดิมที่คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วน อัตราแลกเปลี่ยน 33.5-34.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากเดิม 35-35.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
ส่วนปัจจัยสวัสดิการของรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น บัตรสวัสดิการสำหรับค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทาง เหล่านี้จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ยอมรับว่าจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ ที่จะทำให้ราคาสินค้าไม่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกำลังประเมินว่าจะมีผลต่อเงินเฟ้ออย่างไรบ้าง

นอกจากนี้สนค.ยังได้สำรวจค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนก.ย. 2560 พบว่า 1 ครัวเรือนสมาชิก 1-5 คน มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 20,421 บาท พบว่า ค่าใช้จ่าย 63.59% จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮออล์ เป็นค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 4,882 บาท หรือ 23.91% ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 4,680 บาทหรือ 22.91% ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ 36.41% ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารบริโภคในบ้าน 1,779 บาท หรือ 8.71% อาหารบริโภคนอกบ้าน 1,740 บาทหรือ 8.52%

สำหรับการสำรวจสินค้า 422 รายการในเดือนก.ย. มีสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น 157 รายการ เช่น ผักสด หมู ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า สินค้าที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 196 รายการ และสินค้าที่ราคาปรับลดลง 69 รายการ เช่น กุ้งขาว ไก่สด น้ำมันพืช ซีอิ๊ว เป็นต้น

ส่วนกรณีการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และเกาหลีเหนือว่า ได้หารือกับทีมส่งออก และผู้ประกอบการของสหรัฐฯ เบื้องต้นประเมินว่า สถานการณ์จะไม่รุนแรงขึ้น โดย สนค. ได้ประเมินผลไว้ 3 ด้าน คือ การค้าระหว่างไทยและเกาหลีเหนือจะไม่สร้างผลกระทบ เพราะไม่ได้เป็นคู่ค้าสำคัญ ตามมติของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) รัฐบาลไทยพร้อมปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ไม่ส่งออกหรือนำเข้าสินค้าต้องห้าม แต่ทั้งนี้มีข้อกังวลเล็กน้อย ที่เป็นผลกระทบต่อภาพรวมที่เป็นการค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะไทย แต่รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย


เงินเฟ้อ พาณิชย์ สนค.