เอ็กโก กรุ๊ปลงนามซื้อขายไฟฟ้าน้ำเทิน 1

25 September 2017


นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ซึ่งตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25 ในขณะที่ บริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อีดีแอล เจเนอเรชั่น จำกัด (EDL) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 15 ตามลำดับ”

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 บริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 27 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์   ในปี 2565

“การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว และสอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2569

โดยทำให้ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,040 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 23 ของกำลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ด้วย” นายชนินทร์ กล่าว


สปป.ลาว เอ็กโก กรุ๊ป ไฟฟ้า น้ำเทิน1