ข้าราชการชั้นผู้น้อยเฮ!! นายกฯสั่งหาทางขึ้นเงินเดือน

23 September 2017


นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เร่งศึกษาเพื่อหาทางปรับขึ้นค่าตอบแทนให้กับข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ สลค. ได้ออกหนังสือเวียน ซึ่งเป็นข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้กับคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. กำกับให้กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าครองชีพ และค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรอบใหม่โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย ให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน เพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในการปฏิรูปต่อไปด้วย

ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการศึกษาการปรับขึ้น เงินเดือนให้ข้าราชการประจำชั้นผู้น้อย ตามที่นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายไว้ ขณะนี้ยอมรับว่าตอนนี้เงินเดือนของข้าราชการชั้น ผู้น้อยยังมีความแตกต่างกับเงินเดือนของพนักงานจากบริษัทเอกชนอยู่พอสมควร ทำให้จะต้องมีการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบันส่วนศึกษาแล้วจะปรับขึ้นเงินเดือนหรือไม่ หรือจะขึ้นเมื่อไรยังระบุไม่ได้ ต้องรอการพิจารณาความเหมาะสม รายละเอียด รวมถึงงบประมาณรายจ่ายของคลังก่อน