ข้าราชการชั้นผู้น้อยเฮ!! นายกฯสั่งหาทางขึ้นเงินเดือน

23 September 2017


นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เร่งศึกษาเพื่อหาทางปรับขึ้นค่าตอบแทนให้กับข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย

peple-5


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ สลค. ได้ออกหนังสือเวียน ซึ่งเป็นข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้กับคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. กำกับให้กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าครองชีพ และค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรอบใหม่

458458


โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย ให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน เพื่อกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในการปฏิรูปต่อไปด้วย

1-7
ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการศึกษาการปรับขึ้น เงินเดือนให้ข้าราชการประจำชั้นผู้น้อย ตามที่นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายไว้ ขณะนี้ยอมรับว่าตอนนี้เงินเดือนของข้าราชการชั้น ผู้น้อยยังมีความแตกต่างกับเงินเดือนของพนักงานจากบริษัทเอกชนอยู่พอสมควร ทำให้จะต้องมีการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน

visasit (1)


ส่วนศึกษาแล้วจะปรับขึ้นเงินเดือนหรือไม่ หรือจะขึ้นเมื่อไรยังระบุไม่ได้ ต้องรอการพิจารณาความเหมาะสม รายละเอียด รวมถึงงบประมาณรายจ่ายของคลังก่อน


1506173105787


1506173120837