ปชช.ต้องการให้ปรองดองสำเร็จก่อนค่อยเลือกตั้ง

23 September 2017


ปรองดองสู่เลือกตั้งหรือเลือกตั้งสู่ปรองดอง

“จากคำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า“....ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือมีความปรองดองเราก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 คิดว่าต้องการสื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการร่วมมือกันสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 ระบุว่าต้องการให้ปรองดองสำเร็จก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง    ทั้งนี้ร้อยละ 60.0 ระบุว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากโรดแมปจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ

เมื่อถามต่อว่า “หากมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอีก ภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นประชาชนมีความเห็นอย่างไร” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.5 มีความเห็นว่าควรยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ตามกระบวนการ”

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปรองดองสู่เลือกตั้งหรือเลือกตั้งสู่ปรองดอง”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,100 คน พบว่า

จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวตอนหนึ่งในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ว่า “....ทั้งนี้เมื่อทุกอย่างลงตัวกระบวนการด้านกฎหมายมีความพร้อมทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ มีความปรองดองเราก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 มีความเห็นว่าเป็นการให้ประชาชนตระหนักถึงการร่วมมือกันสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงรองลงมาร้อยละ 16.3 เห็นว่าเป็นการพูดเฉยๆ ไม่ได้แฝงนัยใดๆ และร้อยละ 15.6 เห็นว่าเป็นการบอกกลายๆว่าปีหน้าอาจไม่มีการเลือกตั้ง

ทั้งนี้เมื่อถามว่าความปรองดองคืออะไรในความเห็นของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ระบุว่า คือการจัดการกับความขัดแย้ง/ประชาชนรักใคร่กลมเกลียวไม่แบ่งฝ่ายแบ่งสี รองลงมาร้อยละ 48.2 คือการเคารพในกฎกติกาทางการเมือง/ไม่ใช้ความรุนแรง/สร้างสถานการณ์ และร้อยละ 41.6 คือการให้อภัยกันในสิ่งที่เคยเกิดความขัดแย้ง

สำหรับความเหมาะสมในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามความคิดเห็นของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 ระบุว่าต้องการให้ปรองดองสำเร็จก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง ขณะที่ร้อยละ 17.3 ระบุว่าต้องการเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปรองดองที่เหลือร้อยละ 28.5 ระบุว่าแบบใดก็ได้ขอให้ได้เลือกตั้ง

ด้านความกังวลว่าจะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหากไม่มีการจัดการเลือกตั้งตาม โรดแมปพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 ระบุว่าไม่กังวล ขณะที่ร้อยละ 41.6 ระบุว่ากังวล ที่เหลือร้อยละ 11.8 ระบุว่าไม่แน่ใจ

ทั้งนี้หากการจัดการเลือกตั้งเลื่อนออกไปไม่เป็นไปตามโรดแมป ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 มีความเห็นว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 40.0 มีความเห็นว่าส่งผลค่อนข้างน้อยถึงไม่ส่งผลเลย

สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอีก ภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นประชาชนมีความเห็นอย่างไร” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.5 มีความเห็นว่าควรยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตามกระบวนการ รองลงมาร้อยละ 28.5 เห็นว่าควรต้องจัดการปรองดองกันอีกรอบโดยหาคนกลางเข้ามาช่วยและร้อยละ 26.5 เห็นว่าคงต้องยอมให้ทหารเข้ามาจัดการอีกครั้ง
เลือกตั้ง กรุงเทพโพลล์ ปรองดอง