ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เดินหน้า พ.ร.บ.น้ำ-เก็บเงินผู้ใช้ (4/4)

22 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น เดินหน้า พ.ร.บ.น้ำ-เก็บเงินผู้ใช้ โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรณ์น้ำ พ.ศ. ... (สนช.) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ น้ำ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ร.บ.น้ำ