ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : การบินไทย ยังไม่ใส่เงินให้นกแอร์เพราะ...? (4/4)

21 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น การบินไทย ยังไม่ใส่เงินให้นกแอร์เพราะ...? รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การบินไทย การลงทุน เศรษฐกิจ การเงิน นกแอร์