ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ส่งออกดี ดอกผลตกที่ใคร (3/4)

21 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ส่งออกดี ดอกผลตกที่ใคร รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ ส่งออก การค้า