ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : กองทุนบุญตรง หนุนส่งธรรมมาภิบาล (2/4)

21 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น กองทุนบุญตรง หนุนส่งธรรมมาภิบาล โดย คุณชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ KTAM รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ การเงิน กองทุนบุญตรง