ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : พ.ร.บ.ประกันชีวิตสุขภาพใหม่ ใครได้ประโยชน์ (2/4)

20 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น พ.ร.บ.ประกันชีวิต:สุขภาพใหม่ ใครได้ประโยชน์ โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิต รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ พ.ร.บ.ประกันชีวิต