ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน : บทเรียนจาก จักรธรรม ถึง พงศ์พร กับ วิษณุ เครืองาม

20 September 2017ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน

โดย...สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

บทเรียนจาก จักรธรรม ถึง พงศ์พร กับ วิษณุ เครืองาม


ต้องถือว่าเสียรังวัดไปพอสมควรสำหรับรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ย้าย “พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์” ออกจาก ผอ. สำนักงานพระพุทธฯ ทั้งที่แต่งตั้งเข้ามาเองด้วยอำนาจพิเศษตาม ม.44

เพราะประชาชนส่วนใหญ่เชียร์ พ.ต.ท.พงศ์พร ซึ่งเป็นคู่กรณีกับมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ที่กุมอำนาจอยู่ ซึ่งได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่ต้องการให้ย้าย พ.ต.ท.พงศ์พร!!!

แต่ที่ไม่ชัดเจนและยังอึมครึมก็คือ ใคร?? ในรัฐบาลที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินการในครั้งนี้!!!

มีเสียงซุบซิบกันให้แซดว่าบุคคลนั้นน่าจะเป็น “วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ เพราะมีสัมพันธ์ลํ้าลึกกับคณะสงฆ์กลุ่มนี้

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อ 5 มกราคม 2559 มีมติเสนอนาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เป็นสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมหาเถรสมาคมได้ช่วงชิงอำนาจไปจาก พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี!!

ที่บอกว่าช่วงชิงเพราะตามกฎหมายแล้ว พล.อ. ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้เสนอสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุด ให้มหาเถรสมาคมเห็นชอบก่อนที่จะนำทูลเกล้าฯ

แต่นี่มหาเถรสมาคมมาเสนอเสียเอง เพราะพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ยอมเสนอ เนื่องจากสมเด็จช่วงมีตำหนิ เรื่องรถเบนซ์!!

ปรากฎว่า “วิษณุ เครืองาม” มีความเห็นโน้มเอียงไปทางมหาเถรสมาคม!!

ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร ถ้าย้อนรอยไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถึงจุดยืนของ “วิษณุ เครืองาม”ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 มหาเถรสมาคมได้มีการประชุมแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นอกจากกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วยังมีตัวแทนรัฐบาลประกอบด้วย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายวิษณุ เครืองาม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ รศ.ธงทอง จันทรางศุ เข้าร่วมประชุมด้วย

ภายหลังการประชุม นายวิษณุ เป็นผู้เปิดเผยมติการประชุมว่า ที่ประชุม มส.มีมติ 2 ข้อด้วยกันคือ 1. สิ่งที่ได้ปฏิบัติมาตลอด 6 เดือนนั้น (ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 47) ถูกต้องไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมาย 2. คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีทั้งหมด 7 รูป พร้อมทั้งถวายให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือสมเด็จเกี่ยววัดสระเกศฯ เป็นประธาน ส่วนเลขาฯให้ไปดำเนินการคัดเลือกภายหลัง4 มีนาคม 2548 คณะสงฆ์-ฆราวาสจำนวนนับหมื่น ร่วมชุมนุมแสดงมติสงฆ์เพื่อคัดค้านมติดังกล่าว เพราะเห็นว่า

1. การพยายามลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในการตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนสังฆราช โดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ผิดพระราชประเพณี ที่จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะแต่งตั้งได้

2. กรณีสมเด็จพระพุฒา- จารย์ หรือสมเด็จเกี่ยว นั้นหลวงตามหาบัว กล่าวว่าบทบาทที่ผ่านมาทำอะไรไม่ดีไว้หลายอย่าง ทำให้พระสงฆ์แตกแยก และระบุว่าเป็นมหาโจรด้วย

3. ให้ถอดถอนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากแต่งตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ มาทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

กลุ่มที่เคลื่อนไหวในครั้งนี้คือ ลูกศิษย์หลวงตามหาบัว แต่ในเวลานั้นใครจะรับฟัง เมื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นนายกฯ และกำลังผูกกับธรรมกาย ซึ่งสนับสนุนสมเด็จเกี่ยวให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช และในด้านกลับกันธรรมกายและมหาเถรสมาคม ก็สนับสนุน ทักษิณ ในทางการเมืองอย่างเต็มที่และถ้าย้อนรอยไปดูได้ช่วงระยะเวลานั้น ก็เคยมีการย้าย “น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์” จากตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธฯ โดยมี  นายวิษณุ ในฐานะรองนายกฯ เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

คำถามย้ายน.พ.จักรธรรม ทำไม?

เพราะ น.พ.จักรธรรม ได้ไปกราบหลวงตามหาบัว และรายงาน เหตุการณ์ต่างๆ บ่อยครั้ง จนเป็นที่ไม่พอใจของบรรดาคณะสงฆ์ที่กุมอำนาจอยู่ในมหาเถรสมาคมนั่นเอง

ดังนั้น 12 ปีผ่านไป ประวัติศาสตร์เดิมๆ ก็ย้อนกลับมาอีกครั้ง โดยบุคคลเดิมๆ ที่ชื่อ “วิษณุ เครืองาม”

ข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ “พล.อ.ประยุทธ์” จะว่าอย่างไรก็สุดแต่ใจของพล.อ.ประยุทธ์ !

คอลัมน์ : ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน /  หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศราฐกิจ / ฉบับ 3298 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.2560